Rewolucyjna seria pomp perystaltycznych Apex

Oferta pomp perystaltycznych firmy Bredel wzbogaca się o dwie nowe propozycje – APEX28 i APEX35. Nowe pompy gwarantują jeszcze dłuższy okres eksploatacji i znaczne ograniczenie konieczności konserwacji pompy.

Unikalne cechy produktu:

  • Bezuszczelnieniowa, bezzaworowa konstrukcja dwóch nowych modeli pomp perystaltycznych obniża ogólne koszty eksploatacji
  • Bardziej niezawodne od pneumatycznych pomp membranowych i pomp śrubowych w aplikacjach pompowania środków chemicznych czy ściernych
  • Wydajność pomp sięga 6200 litrów/godzinę przy ciśnieniu 8 barów

Firma Bredel Hose Pumps (wchodząca w skład grupy Watson-Marlow Fluid Technology Group) do gamy swoich bezuszczelnieniowych, bezzaworowych pomp przewodowych APEX dodała dwa nowe modele. Zwiększając wydajność pomp APEX do 6200 litrów/godzinę przy ciśnieniu do 8 barów, nowe pompy APEX28 i APEX35 umożliwiają znaczne ograniczenie kosztów w porównaniu z innymi rodzajami pomp przeznaczonych do przepompowywania agresywnych i ściernych środków chemicznych.

Opinie użytkowników

Podczas międzynarodowej próby nowe modele pomp APEX poddano testom przepompowywania ściernego szlamu. Opinie użytkowników potwierdziły, że nowe modele APEX zapewniają znaczące wydłużenie okresu eksploatacji – nie wymagają dodatkowych konserwacji pomiędzy planowanymi przeglądami, co daje ogromną przewagę nad pneumatycznymi pompami membranowymi i pompami śrubowymi.

Potwierdzone oszczędności

Opinie, którym warto poświęcić najwięcej uwagi, odnoszą się do znacznego ograniczenia zużycia elementów roboczych w przypadku pompowania substancji ściernych, w porównaniu z poprzednio stosowanymi pompami. Przykładowo, podczas jednej z prób przeprowadzonych w USA wykazano,

że stosowane przez użytkownika pneumatyczne pompy membranowe należy poddawać przeglądowi i konserwacji co 7 do 10 dni. Natomiast APEX35 działała nieprzerwanie przez ponad trzy miesiące, bez konieczności dokonywania przeglądu. Poza tym nie było konieczności stosowania sprężonego powietrza, co przełożyło się na znaczne oszczędności. 

Imponujące wyniki w USA nie były odosobnione: w ciągu sześciu miesięcy testu prowadzonego w Niemczech, pompa APEX35 użyta do dozowania solanki, nie wymagała żadnej konserwacji. Dzięki temu użytkownik uzyskał oszczędności wynikające z wyeliminowania okresów przestoju, które wcześniej, co miesiąc, miały miejsce podczas konserwacji pompy śrubowej.

Dłuższy okres eksploatacji i ciągłość procesu

Obok korzyści ekonomicznych, związanych z ograniczeniem kosztów konserwacji, pompy APEX zapewniają dodatkowe oszczędności, dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji, gwarantującemu ciągłość procesów produkcyjnych.

Precyzyjnie obrobiony element roboczy i zoptymalizowana kompresja węża, w połączeniu z pracą pompy przy średnich ciśnieniach zapewniają, że pompy dozują lub przesyłają ciecze niezawodnie, dokładnie i nieprzerwanie przez długi czas.

Zredukowany zapas części zamiennych

Testy w Niemczech wykazały, że okres zwrotu inwestycji dla pomp APEX jest niezwykle krótki. Głównym powodem jest fakt, że jedynym zużywającym się elementem pompy jest wąż, który można szybo i łatwo wymienić, bez konieczności usuwania pompy z linii produkcyjnej.

Bezzaworowe pompy perystaltyczne APEX firmy Bredel umożliwiają użytkownikom udoskonalenie procesów poprzez eliminację kłopotliwych, dodatkowych urządzeń, jak zawory antyskażeniowe, zawory zwrotne, zawory odgazowujące lub urządzenia zabezpieczające przed suchobiegiem. Klienci mogą wreszcie zmniejszyć stan zapasów części zamiennych, a jedynym elementem koniecznym

w magazynie jest wąż.