Rexroth 2.0 źródłem sukcesu w Seco/Warwick

  Nowa filozofia sprzedaży Rexroth 2.0 polegająca na kompleksowym ponadbranżowym podejściu do potrzeb klienta przyniosła pierwsze pozytywne efekty w Biurze Regionalnym Poznań.

  Łącząc możliwości oddzielnych do tej pory technologii oferowanych przez Bosch Rexroth, tj. hydrauliki przemysłowej oraz pneumatyki opracowano wspólnie z konstruktorami firmy Seco/Warwick kompleksowy napęd i sterowanie nowego pieca oparte na komponentach Bosch Rexroth.

  Firma Bosch Rexroth od wielu lat współpracuje z konstruktorami z firmy Seco/Warwick (Świebodzin), która jest światowym liderem w zakresie produkcji urządzeń do obróbki cieplnej. Bosch Rexroth dostarczał tu komponenty oraz systemy pneumatyczne i hydrauliczne, a także elementy techniki przemieszczeń liniowych jako wyposażenie do produkowanych przez Seco/Warwick urządzeń i linii.

  Profil produkcyjny firmy Seco/Warwick obejmuje:

  – piece próżniowe,

  – linie do lutowania aluminiowych wymienników ciepła,

  – linie do obróbki cieplnej aluminium,

  – piece atmosferyczne, 

  – piece topialne.

  Do seryjnej produkcji piecy próżniowych wykorzystywane są agregaty hydrauliczne typu KE2, siłowniki  hydrauliczne typu CDL1, siłowniki pneumatyczne dociskowe typu KPZ, jak również siłowniki profilowe PRA w różnych wykonaniach oraz filtro-reduktory NL4.

  W ciągu kilku ostatnich lat firma Bosch Rexroth uczestniczyła w wielu jednostkowych projektach, do których dostarczyła oddzielnie: 

  – napędy hydrauliczne do podnoszenia/opuszczania i dozowania aluminium w piecu wychylnym – złożone z agregatu i siłowników hydraulicznych typu CDH1 przystosowanych do pracy  z olejem typu HFD,

  – szereg napędów, w tym: hydrauliczne zamykanie drzwi, hydrauliczne i pneumatyczne napędy urządzenia transportowego do trzech piecy próżniowych, w skład których wchodziły m.in.: agregaty typu ABSKG i siłowniki hydrauliczne CDL1 oraz CDM1, pneumatyczne wyspy zaworowe HF03-LG, zespoły przygotowania powietrza NL4 i siłowniki GPC,

  – wyposażenie pneumatyczne z szafą sterującą do pieca pionowego do lutowania wymienników – zakres dostawy obejmował siłowniki PRA do pracy w podwyższonej temperaturze, wyspę zaworową ISO2 z protokołem DeviceNet, zespół przygotowania powietrza AS5.

  Nowa struktura firmy Bosch Rexroth ukierunkowana na segmenty rynkowe z przypisaniem do nich inżynierów specjalizujących się w konkretnych aplikacjach, umożliwia szerokie i pełne spojrzenie na potrzeby klienta oraz zapewnia właściwy dobór elementów i systemów koniecznych w konkretnym projekcie. Dla klienta oznacza to kompleksową obsługę z tzw. „jednej ręki”, czyli bezpośredni kontakt z jednym inżynierem, co znacznie upraszcza komunikację. Nowa struktura wymaga od inżynierów Bosch Rexroth elastyczności, umiejętnego łączenia wiedzy branż produktowych oferowanych przez Bosch Rexroth i przekazywania jej klientowi pod postacią rozwiązania „just enough” dla konkretnej aplikacji. Należy podkreślić, że tylko nasze pełne zaangażowanie w zakresie transferu specjalistycznej wiedzy branżowej wewnątrz organizacji w połączeniu z doświadczeniem rynkowym, wiedzą techniczną oraz znajomością aplikacji stanowią podstawę sukcesu na ciągle zmieniającym się i wymagającym rynku.

  Korzyści klienta są także bezsporne, gdyż otrzymuje on kompleksowe, nowoczesne, bezpieczne i przyjazne środowisku rozwiązanie zoptymalizowane cenowo. Otrzymując rozwiązanie z „jednej ręki” eliminowane są zbyteczne koszty B+R, jak również problemy na styku branż oraz różnych dostawców, zarówno w procesie projektowania, produkcji, ale także podczas eksploatacji wyrobu.

  www.boschrexroth.pl