Rockwell Automation – Nowe funkcje w platformie sterowania Logix

    Firma Rockwell Automation wprowadziła na rynek najnowszą wersję Informatycznego Systemu Architektury Zintegrowanej do sterowania produkcją z ponad 30 nowymi funkcjami. W jej skład wchodzą: rodzina Stratix, funkcje zaawansowanego sterowania procesami i bezpieczeństwa oraz trzy nowe programowalne sterowniki automatyki Logix (ang. PAC), przeznaczone zarówno dla producentów maszyn średniej klasy, jak i użytkowników końcowych.

     Zintegrowana Architektura firmy Rockwell Automation jest informatycznym systemem sterowania produkcją wykorzystującym w pełni zintegrowane technologie sterowania, sieciowe, a także wizualizacji i informatyczne. Platforma architektury zintegrowanej odpowiada na wszystkie potrzeby z zakresu: sterowania i informatyki w zastosowaniach dyskretnych, procesowych, wsadowych, ruchu, napędów i bezpieczeństwa oraz na potrzeby związane z danymi o wydajności przedsiębiorstwa, w tym o jakości oraz zgodności, zarządzaniu produkcją i zarządzaniu aktywami.

    W skład nowego układu zaawansowanego sterowania procesami (APC) wchodzą: funkcja częściowego importu/eksportu w czasie produkcji, bloki funkcyjne APC oraz bieżąca rejestracja zmian w sterowniku. Funkcja częściowego importu w czasie produkcji pomaga zredukować ryzyko przestoju. Nowe bloki funkcyjne APC uwzględniają długie procesy w czasie martwym i zapewniają prostsze sterowanie wielowymiarowe dzięki wbudowanej automatycznej regulacji. Funkcja bieżącej rejestracji zmian w sterowniku powiadamia użytkowników o dokonywanych zmianach aplikacji.

    Nowe narzędzia bezpieczeństwa przeznaczone do użytku z programowalnymi sterownikami automatyki Allen-Bradley GuardLogix obejmują pakiet 10 konkretnych instrukcji obróbki metalu, certyfikowanych przez niemieckie Berufsgenossenschaften (BG) jako spełniające wiodące standardy bezpieczeństwa. Instrukcje te – związane ze sprzęgłem/hamulcem, kontrolą i bezpieczeństwem, sterowaniem zaworami oraz monitorowaniem krzywki i wału korbowego – ułatwiają użytkowanie, upraszczają diagnostykę i usprawniają konserwację w przypadku puszkowania i innych zastosowań z zakresu kontroli i bezpieczeństwa prasy formującej metal.

    www.rockwellautomation.pl