Rola czujników w nowoczesnej produkcji

czujniki miasto samolot pojazd
Wykorzystanie czujników w produkcji wpływa nie tylko na działanie zakładu, ale również na jakość usług serwisowych i obsługę techniczną produktów po ich wyjściu z fabryki. Źródło: R. Velbeck, Magnum Energy

Rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) mają spory potencjał i oferują producentom możliwości generowania zysku na wiele nieosiągalnych dotychczas sposobów. Na przykład zbierane przez czujniki dane – na temat pracy urządzenia oraz jego podzespołów – mogą być w zasadzie na bieżąco wykorzystane w procesie rozwijania produktu.

Monitorowanie stanu nie musi kończyć się wraz momentem opuszczenia fabryki przez produkt. Wbudowane czujniki i urządzenia sterujące mogą nie tylko wykrywać potencjalne problemy związane z konstrukcją komponentów i ich materiałami, ale też mogą pomóc producentom lepiej zrozumieć to, w jaki sposób użytkownicy używają ich produktów.

Monitorowanie jakości produktu i jego osiągów

Diagnostyka w czasie rzeczywistym produktów działających na rynku komercyjnym daje ogromne możliwości. Informacje na temat temperatury urządzenia, liczby rozruchów, liczby cykli pracy wentylatora oraz zużywanej energii mogą być bowiem raportowane przez Internet do producenta. Jest to istotna zmiana, dotychczas bowiem producenci otrzymywali informacje o tym, jak ich produkt sprawdza się w działaniu, przez telefoniczne zgłoszenia serwisowe lub informacje o naprawie gwarancyjnej – czyli dopiero wówczas, gdy ktoś ich o tym powiadomił, najczęściej gdy urządzenia działały niepoprawnie lub przestawały działać.

Czujniki oraz zdalne monitorowanie parametrów

Dzięki informacjom dostarczanym przez czujniki producenci mogą pomóc klientom uniknąć problemów z użytkowaniem ich produktów. Firmy mogą również zbierać informacje i wykorzystywać je na potrzeby własnych procesów inżynieryjnych, poprzez rewizję konstrukcji produktu i jego komponentów, rozwijając bardziej niezawodną technologię. Zebrane dane mogą się okazać przydatne, a na ich podstawie można wykonywać czynności korekcyjne, takie jak naprawy, konserwacje czy wymiany podzespołów.

Producenci mogą zyskać na wprowadzeniu rozwiązań IIoT na każdym etapie produkcji. Dane na temat wykorzystania zasobów w fabryce mogą pomóc w optymalizacji planu produkcji i pozwolić na większy zysk lub wprowadzanie ulepszeń w zakładzie. Zbieranie danych z czujników może również pomóc firmom zrozumieć, jak ich produkt funkcjonuje, gdy jest wykorzystywany w różnych lokalizacjach lub środowiskach pracy. Proces ten może ujawnić pewne niedoskonałości, które w przeciwnym razie pozostałyby niezauważone, aż do momentu wystąpienia krytycznej usterki.

Producenci mogą również wykorzystywać i poddawać analizie dane w celu poprawy jakości usług zapobiegawczego utrzymania ruchu (preventive maintetance) oraz usprawnienia programów gwarancyjnych. Dane z czujników poinformują producenta o potrzebie serwisu urządzenia, w oparciu o parametry jego pracy wykraczające poza normalne warunki.

Zdalne monitorowanie stanu (remote condition monitoring – RCM) to podstawowa usługa, która może mieć pozytywny wpływ na jakość obsługi klienta. Możliwość dostępu do statusu produktu w czasie rzeczywistym jest nieoceniona z punktu widzenia wsparcia technicznego, ponieważ przyczynia się do bardziej efektywnego rozwiązywania problemów.

Oczywistym następnym krokiem jest prognozowane utrzymanie ruchu (predictive maintenance), czyli strategia, w której zastosowanie czujników do takich zadań, jak obrazowanie termiczne, ana-liza wibracji, dźwięku czy analizy ultradźwiękowe, umożliwia wykrycie problemu, zanim on wystąpi. W przypadku firm produkujących urządzenia przeznaczone dla użytkownika końcowego wykorzystanie technologii IIoT pozwala na usprawnienie obsługi klienta i większy zysk.

Wyzwania związane ze stosowaniem rozwiązań IIoT

Mimo że przyszłość związana ze stosowaniem rozwiązań IIoT jest obiecująca, nie brakuje również wyzwań. Połączone ze sobą urządzenia, które są niewłaściwie zabezpieczone, mogą być podatne na ataki zagrażające nie tylko konsumentom, lecz także przedsiębiorstwom wykorzystującym IIoT na swoich liniach produkcyjnych.

Kolejnym wyzwaniem jest standaryzacja. Producenci sprzętu, którzy zamierzają zastosować te rozwiązania, muszą na bieżąco śledzić listę dostępnych technologii łączności, aby określić, które rozwiązania są zgodne i najlepsze do integracji z ich systemem. Nie jest to zadanie łatwe.

Inną, bardziej niepewną kwestią jest efektywne wykorzystanie danych. Samo zbieranie ogromnej ilości danych nie jest wyzwaniem – istotne jest to, co dane mogą powiedzieć użytkownikowi lub, co ważniejsze, producentowi urządzenia.

Podsumowanie

W przypadku połączonych sieciowo urządzeń ważne jest udostępnianie i wymiana danych dotyczących ich parametrów pracy. Chociaż istnieją pewne problemy do rozwiązania, dzięki wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań producenci mogą śledzić pracę swoich urządzeń, identyfikować i usuwać nieefektywności, zapewniając ich wyższą wydajność.


Cory Vanderpool jest dyrektorem ds. rozwoju biznesu w firmie Magnum Energy.