Rząd rozszerzył wałbrzyską strefę ekonomiczną

  Rada Ministrów wydała rozporządzenie rozszerzające wałbrzyską specjalną strefę ekonomiczną o tereny we Wrześni i Nowej Rudzie – podało we wtorek CIR. Dzięki jej rozszerzeniu ma powstać ponad 10 tys. miejsc pracy.

  Jak wyjaśniono w komunikacie, do wałbrzyskiej SSE zostanie włączone ponad 334 ha, co zwiększy jej powierzchnię do ponad 2 tys. 546 ha.

  „Dzięki powiększeniu obszaru sse powstaną nowe inwestycje w województwie dolnośląskim i wielkopolskim. Ocenia się, że w efekcie realizowanych na tych terenach projektów inwestycyjnych, w perspektywie kilku najbliższych lat, może powstać ok. 10 360 nowych miejsc pracy i ok. 2 072 etatów w otoczeniu strefy” – dodano.

  Planowane nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 4,6 mld zł.

  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów w kwietniu 1997 roku. Położona jest w południowo-zachodniej Polsce w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Składa się z 41 podstref. Z działających w Wałbrzyskiej sse firm, blisko 70 proc. to przedsiębiorstwa zagraniczne takie jak np. Toyota, Electrolux czy General Electric.

  Jak wynika z informacji umieszczonych na stronie strefy, całkowita wartość inwestycji zrealizowanych w strefie wynosi ok. 16 mld zł. Zatrudnienie w zakładach funkcjonujących w wałbrzyskiej sse to ponad 34 tys. pracowników.