SABUR – Dream Report w ofercie SABUR

  Firma SABUR wprowadziła do oferty nową wersję oprogramowania raportującego Dream Report. Jest to rozwiązanie, które umożliwia raportowanie z różnych źródeł i systemów automatyki i gormadzi dane w jednej aplikacji. Może pracować jako samodzielne narzędzie do raportowania lub stanowić uzupełnienie oprogramowania SCADA czy systemów przechowujących dane historyczne.

  Zebrane dane można zestawiać i prezentować w formie elektronicznej lub drukowanej, a także publikować w Internecie dzięki zastosowaniu funkcji Web Portal.

  Dream Report jest uniwersalnym narzędziem zarówno dla pracowników wykonujących raporty na potrzeby swojego stanowiska pracy, jak i dla kierownictwa firm, którym zintegrowane dane z różnych źródeł ułatwiają analizy, a przez to podejmowanie biznesowych decyzji. Ze względu na prostotę obsługi i wysoką funkcjonalność Dream Report stanowi doskonałe uzupełnienie systemów produkcyjnych i innych pakietów wspomagających zarządzanie.

  Wersja Dream Report 3.22 została rozszerzona m.in. o następujące elementy:

  • dodatkową funkcję ułatwiającą tworzenie wykresów – dowolne oznaczanie osi XY, skalowanie wartości, zaawansowane opcje wyświetlania,
  • nowe funkcje statystyczne – regresja liniowa oraz regresja mocy,
  • dodatkowe opcje rejestracji danych – ze względu na zmianę parametru, ze względu na określoną porę (data, godzina),
  • wykresy słupkowe – definiowanie różnych przedziałów czasu dla różnych grup wykresów, wykres jednosłupkowy, obrazowanie wartości zarówno w określonym czasie, jak i w funkcji procesów wsadowych,
  • funkcję automatycznego tłumaczenia treści publikowanych poprzez Web Portal,
  • nowe drivery: iFix, OLE DB, Proficy / iHistorian, Eurotherm Review, BACnet, CSV/Test files.

  Dream Report używany jest w wielu sektorach gospodarki, takich jak elektroenergetyka, energetyka cieplna, gospodarka wodno-ściekowa, infrastruktura, przemysł paliwowy, przemysł samochodowy, produkcja i wiele innych.

  www.sabur.com.pl