Sedlak & Sedlak: Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych

Firma Sedlak & Sedlak już po raz czternasty przystąpiła do prac nad raportem płacowym dla stanowisk produkcyjnych. Badanie dotyczyć będzie 155 stanowisk z 8 pionów: (naczelne kierownictwo, kierownictwo i nadzór produkcji, produkcja, utrzymanie ruchu, badania i rozwój, jakość, ochrona środowiska i BHP oraz zakupy i logistyka). Raport będzie obejmował okres od czerwca 2010 do maja 2011. Uczestnicy badania otrzymają wyniki na początku września 2011 roku. Termin nadsyłania danych mija 15 lipca 2011.

Dodatkowo, uczestnicy pełnej wersji badania otrzymają dostęp do aplikacji on-line. Wersję demonstracyjną aplikacji można zobaczyć pod adresem: https://raportyplacoweonline.pl/

Raporty płacowe są kluczowym narzędziem realizacji polityki wynagrodzeń w organizacjach. Informacje w nich zawarte pozwalają zapoznać się z aktualnymi stawkami wynagrodzeń na rynku lokalnym i krajowym oraz dostosować własne wynagrodzenia do zmieniających się warunków na zewnętrznym rynku pracy. Ponadto, raporty pomagają optymalizować wydatki na wynagrodzenia oraz identyfikować dysproporcje płac i zmiany relacji płacowych w firmie. Co więcej, umożliwiają poznanie struktury wynagrodzeń w innych firmach oraz ocenę własnej pozycji konkurencyjnej na rynku. Są również pomocne w prognozowaniu podwyżek płac zasadniczych i budowaniu motywacyjnego systemu wynagrodzeń.

Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo na stronie www.wynagrodzenia.pl