Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego na sprzedaż

    Ministerstwo Skarbu Państwa wystawiło na aukcję 95,6 proc. akcji Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Gdańsk. Cena wywoławcza pakietu wynosi 23,23 mln zł.

    Podmioty zainteresowane kupnem spółki mogą zgłaszać się do 12 lipca br. Trzy dni później odbędzie się aukcja.

    Elbud działa na rynku budownictwa energetycznego, telekomunikacyjnego i ogólnego. Prowadzi również produkcję i sprzedaż słupów betonowych, fundamentów prefabrykowanych i innych elementów dla energetyki, telekomunikacji i budownictwa.

    Według szacunków MSP, spółka posiada 8-10 proc. udziałów wśród firm budujących elektrownie wiatrowe na polskim rynku.

    Z ostatnich danych finansowych Elbudu wynika, że w 2009 r. spółka zanotował 17,5 mln zł przychodów i 6,1 mln zł zysku netto. Firma zatrudnia niespełna 90 osób. Skarb Państwa posiada obecnie 100 proc. udziałów w Elbudzie.