Serwis i remonty pomp

    Wymagany zakres czynności obsługowych wobec pomp ulega obecnie ograniczeniu na skutek ich wyższej niezawodności, lecz jednocześnie wymaga wyżej wyspecjalizowanej wiedzy. Oba te czynniki skłaniają użytkowników do rezygnacji z utrzymywania własnych służb i zlecania serwisu wyspecjalizowanym firmom, na przykład producentom pomp.

    Coraz powszechniejsze staje się prewencyjne planowanie remontów polegające na ocenie stanu technicznego zespołu pompowego na podstawie mierzonych parametrów i przeprowadzanie remontu przed wystąpieniem awarii, na skutek czego koszt remontu jest niższy.

    Poprzednio jako cel remontu określane było głównie uzyskanie tzw. sprawności ruchowej, natomiast mniej uwagi poświęcano sprawności energetycznej, która decyduje o zużyciu energii do napędu pompy. Jedno nie zawsze musi iść z drugim w parze, gdyż możliwe jest wyremontowanie pompy pod względem mechanicznym, przy jednoczesnym nieprawidłowym działaniu pod względem hydraulicznym, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii. Łatwo wykazać, że koszt remontu typowej pompy jest o wiele niższy od kosztu zużywanej przez nią energii. Stąd wniosek, że wybierając wykonawcę remontu, należy się kierować nie jedynie ceną, lecz przede wszystkim efektem w postaci uzyskanych parametrów energetycznych. Parametry te, a szczególnie sprawność energetyczna, powinny być po remoncie sprawdzane na stacji prób, a wyniki powinny służyć jako kryterium odbioru remontu. Najwyższe prawdopodobieństwo uzyskania wysokiej sprawności energetycznej daje remont przeprowadzony przez producenta przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych.

    Poza przeglądami serwisowymi i wszelkimi naprawami wykonywanymi przez autoryzowany serwis, szereg prac konserwacyjnych, między okresami przeglądów, powinien wykonać użytkownik pompy. Czynności te zapewniają poprawne działanie pompy oraz zmniejszają w znacznym stopniu wystąpienie awarii.

    Autor: Grzegorz Pakuła, dyr. ds. technicznych w grupie Powen-Wafapomp