Siemens zadba o wpływ swoich fabryk na środowisko

    Firma Siemens AG chce zmniejszyć wpływ swoich fabryk na środowisko naturalne. W tym celu zamierza zainwestować 100 mln euro do końca 2012 roku.

    Obecnie Siemens prowadzi badania nad poprawą wskaźników zużycia energii i oddziaływaniem zakładów produkcyjnych na otoczenie. Oferuje także możliwość przeprowadzenia takich testów swoim dostawcom, którzy w ciągu najbliższych 2 lat będą mogli sprawdzić wpływ swoich przedsiębiorstw na środowisko naturalne.

    – Chcemy być pierwszym przedstawicielem przemysłu na świecie, którego łańcuch dostaw jest w całości przyjazny dla środowiska – wyjaśnia Barbara Kux, członek zarządu Siemens, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju.

    Szacuje się, że grupa największych dostawców Siemensa (ok. 1000 firm), mogłaby zredukować emisję CO2 do atmosfery o 1,5 mln ton rocznie, oszczędzając przy tym około 170 mln euro.