SKF – Piórko do wykrywania wyładowań elektrycznych

  Koncern SKF przedstawił unikalne rozwiązanie – piórko do wykrywania wyładowań elektrycznych TKED 1.

  Nowe piórko SKF do wykrywania wyładowań elektrycznych to poręczny przyrząd skonstruowany przez SKF, który zlicza wyładowania

  elektryczne występujące w łożyskach silników elektrycznych.

  Od lat 90. ubiegłego wieku coraz częściej stosowane są przemienniki częstotliwości do sterowania silnikami prądu przemiennego, gdyż

  pozwala to ograniczyć zużycie energii. Stosowanie przemienników częstotliwości wiąże się jednak z pewną niedogodnością. Silniki sterowane przemiennikami są bardziej podatne na wyładowania elektryczne zachodzące w łożyskach.

  Tuż po rozruchu silnika działania przemiennika częstotliwości wywołuje wzrost napięcia na wale. Napięcie to rośnie do momentu, gdy

  nagromadzony ładunek znajdzie ujście do uziemienia przez korpus silnika. Łożyska silnika często są miejscem o najmniejszej oporności.

  Jeżeli napięcie pomiędzy wałem a gniazdem łożyska osiągnie poziom wystarczający do przeskoczenia iskry poprzez fi lm smarny występujący w łożysku, dochodzi do wyładowania elektrycznego. W dłuższym czasie zjawisko to wywołuje erozję elektryczną. Erozja ta może prowadzić do przedwczesnych

  uszkodzeń łożysk, a w konsekwencji do awarii silnika i nieplanowanego przestoju produkcji.

  Dotychczas nie znano taniej metody wykrywania prądów związanych z wyładowaniami elektrycznymi zachodzącymi w łożyskach silników elektrycznych. Przyrząd TKED 1 pozwala teraz rozwiązać ten problem. Dzięki obsłudze tylko dwoma przyciskami przyrząd TKED 1 umożliwia każdemu w bezpieczny i bezdotykowy sposób wykryć występowanie prądów związanych z wyładowaniami elektrycznymi.

  W przeciwieństwie do metod tradycyjnych zastosowanie piórka TKED 1 pozwala wykryć samo zjawisko występowania wyładowań elektrycznych, a nie zmierzyć tylko jego skutki, gdy doszło już do uszkodzenia. Włączenie piórka TKED 1 do strategii prognozowanego utrzymania ruchu może znacząco ograniczyć nieplanowane przestoje maszyn.

  www.skf.pl