SKF – Tester stanu maszyny CMAS 100-SL

    Teraz zarówno początkujący użytkownicy, jak i eksperci mogą łatwo, szybko i dokładnie sprawdzić w całym zakładzie stan urządzeń wykonujących ruch obrotowy. Poprzez wyposażenie pracowników działu utrzymania ruchu i operatorów maszyn w ten ergonomiczny i łatwy w obsłudze przyrząd o mocnej konstrukcji, można z wyprzedzeniem uzyskać ostrzeżenie o potencjalnym problemie z maszyną, zanim dojdzie do kosztownej awarii.

    Przyrząd Tester stanu maszyny dostarcza odczyty ogólnej prędkości drgań pochodzące z pomiaru sygnałów drganiowych z maszyny i automatycznie porównuje je do zaprogramowanych wytycznych ISO. Jeżeli pomiary przekraczają te wytyczne, na urządzeniu jest wyświetlany sygnał alarmowy „Alert” (alert) lub „Danger” (Niebezpieczeństwo). Równocześnie jest zbierany pomiar obwiedni przyspieszenia i porównywany do ustalonych wytycznych odnośnie drgań łożyska w celu potwierdzenia zgodności lub wykrycia potencjalnego uszkodzenia. Przyrząd mierzy także temperaturę przy użyciu czujnika podczerwieni w celu wykrycia nietypowego ciepła.

    www.skf.pl