Solidność z gwarancją

  Rynek usług outsourcingu w przemyśle rozwija się dynamicznie. Jako właściciel spółki komandytowej Stahl-Mont, świadczącej usługi outsourcingu dla przemysłu, obserwuję go od ponad 15 lat. Na polskim gruncie coraz bardziej widoczne są trendy z Europy Zachodniej, gdzie firmy zewnętrzne przejmują wykonanie jednorazowych lub ciągłych projektów dla konkretnych przedsiębiorstw. Taki system działań wynika z dążenia do perfekcji, chęci powiększania produkcji i podnoszenia jej jakości.

  W przemyśle niezwykle istotna jest solidność, gwarancja realizacji projektu zgodnie z planem, a także elastyczność związana z potrzebami zleceniodawcy. Klienci, którzy szanują swoje pieniądze, nie mogą podejmować wielkiego ryzyka. Powierzając doświadczonemu partnerowi zadanie relokacji maszyn bądź całych fabryk, firma zlecająca ma gwarancję, że w zaplanowanym terminie rozpocznie produkcję, a tym samym zacznie zarabiać na inwestycji. Bardzo często – w celu odciążenia zleceniodawcy – firma realizująca proces relokacji oraz montażu wielkogabarytowych maszyn i urządzeń przemysłowych bierze na swoje barki trud logistyczny. Reprezentatywnym przykładem takiej działalności jest przeprowadzona przez spółkę Stahl-Mont relokacja fabryki z Francji, gdzie w czasie transportu wielkogabarytowych zbiorników konieczne było zdemontowanie m.in. trakcji kolejowej. Są to bardzo odpowiedzialne i skomplikowane działania, które dobrze mogą być zrealizowane wyłącznie przez firmy dysponujące doświadczonym sztabem specjalistów.

  Podobnie sytuacja wygląda w zakresie świadczenia usług utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. Wówczas firma realizująca usługi utrzymania ruchu przemysłowego bierze odpowiedzialność za sprawność techniczną maszyn produkcyjnych oraz instalacji elektrycznej, usuwanie awarii oraz modernizację urządzeń przemysłowych, podejmowanie działań konserwujących maszyny i urządzenia w celu zapewnienia ciągłości produkcji. Dzięki temu zwiększa się stabilność procesu technologicznego, a tym samym wzrasta produkcja firmy korzystającej z usług outsourcingu. Niestety w Polsce wiele przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym z pewnymi obawami korzysta z usług świadczonych przez zewnętrzne firmy. Ich obawy mogą mieć rację bytu ze względu na fakt, że na rynku oprócz solidnych, rzetelnych firm działa również wiele takich, które nie mogą być gwarantem prawidłowo wykonanych działań, a przez to mogą przynosić straty potencjalnemu zleceniodawcy.

  W związku z tym przy wyborze dostawcy outsourcingu dla przemysłu istotne jest, aby postawić na współpracę z silnym, poważnym partnerem, który – zwłaszcza w przypadku długoterminowych projektów – spowoduje, że inwestor nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów. Ponadto do podstawowych wyznaczników dobrej firmy świadczącej usługi outsourcingu w przemyśle należą: wysoka jakość oraz elastyczność względem zleceniodawcy.

  Skorzystanie z serwisu firmy zewnętrznej świadczącej usługi dla przemysłu należy traktować jako inwestycję zmierzającą do podniesienia jakości i zoptymalizowania wydatków. W tym kontekście nie tracą na aktualności słowa prekursora outsourcingu Henry’ego Forda, który stwierdził, że „jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”.

  Działając na rynkach Europy Zachodniej, znając dogłębnie specyfikę tamtejszego przemysłu, z pełną świadomością stwierdzam, że outsourcing stanowi przyszłość również polskiego przemysłu. Nie tylko w okresach regresji lub kryzysów jest znakomitym rozwiązaniem pozwalającym łatwiej kontrolować środki i odciążyć firmę zlecającą realizację rozmaitych projektów. Jednak osiągnięcie sukcesu przy wykorzystaniu potencjału firm zewnętrznych leży we właściwym wyborze spółki outsourcingowej, która będzie w stanie sprostać wymaganiom zleceniodawcy i zrealizować zadania bez opóźnień, z zapewnieniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych prac.

  Autor: Franciszek Jamniuk, właściciel Stahl-Mont