Sonel – Profesjonalne mierniki PAT-800 oraz PAT-805

Wychodząc naprzeciw przepisom, wymagającym od właścicieli urządzeń i narzędzi elektrycznych wykonywania regularnego ich testowania, firma Sonel wprowadza na rynek profesjonalne, jednocześnie proste w obsłudze,  mierniki PAT-800 oraz PAT-805, przeznaczone do kontroli ich stanu technicznego, pozwalające na pracę w trybie automatycznym (predefiniowane lub własne sekwencje), lub manualnym (jeden przycisk = jedna funkcja).

Procedura testowa może zawierać:

  • Test wstępny (ciągłość L-N; test bezpiecznika) + oględziny.
  • Pomiar rezystancji przewodu PE prądem 200mA (oraz 10A lub 25A – tylko PAT-805) z autozerowaniem przewodów (dla 10A i 25A również czteroprzewodowo) – rozdzielczość 1mΩ; zapewniony pomiar prądem 25A aż do 0,2Ω. Pomiary tylko przewodami lub z udziałem gniazda.
  • Badanie rezystancji izolacji poprzez gniazdo lub przewodami.
  • Pomiar prądów upływu (zastępczy, różnicowy, dotykowy, lub prądu upływu PE – pozwala dostosować się do każdych wymagań na świecie) w paśmie częstotliwości do 100kHz.
  • Pomiar mocy pobieranej w zakresie do 3,9kVA (również zapisany prąd i napięcie).
  • Test przewodów IEC, przedłużaczy – automatyczny test parametrów; z dodatkowym adapterem również zakończonych wtykiem IEC-60320-C5 („koniczynka” –  m.in. zasilacze laptopów). Pomiar automatyczny w sekwencji: rezystancja izolacji PE, ciągłość PE, ciągłość L i N(+ sprawdzenie polaryzacji oraz czy nie występuje zwarcie).

Tam, gdzie to konieczne, można w prosty sposób ustawić czas pomiaru oraz limit dla automatycznej oceny wyniku. Wyniki można zapisać do pamięci (wewnętrzna lub pendrive) lub drukować na drukarce USB (bezpośrednio po pomiarze lub z pamięci) – zapisu oprócz sekwencji auto również pomiarów pojedynczych (tryb manualny). Zapisany jest wynik, limit, data i ustawienia; do każdego urządzenia można przypisać kod kreskowy sczytany przez opcjonalny czytnik.

Oprogramowanie pozwala na odczyt danych z pamięci i pełną konfigurację miernika (oprócz konfiguracji za pomocą klawiatury). Opcjonalny program Sonel PAT to dodatkowo: prowadzenie bazy danych urządzeń, informowanie o konieczności kolejnych badań, tworzenie protokołów skróconych, rozbudowanych oraz zgodnych z VDE 701-702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 601.1.

Zestaw zawiera przewody i sondy pomiarowe, krokodyle, przewody: zasilający i USB, futerał, opcjonalnie dostępne są adaptery do pomiaru urządzeń trójfazowych, drukarka, czytnik kodów kreskowych i adaptery do pomiaru przedłużaczy. Gwarancja 3 lata (opcja do 5).