Nowe osuszacze adsorpcyjne typu ALM-CD i ALM-WD

Od lipca 2011 r. nowością w układach uzdatniania sprężonego powietrza firmy ALMiG Kompressoren Polska S.A. są osuszacze adsorpcyjne typu ALM-CD i ALM-WD.

W zależności od uzyskania wymaganej wilgotności sprężonego powietrza dla urządzeń produkcyjnych możemy zastosować cztery stopnie osuszania. Osuszacze adsorpcyjne zapewniają osiągniecie ciśnieniowego punktu rosy – 20°C, – 40°C, –70°C i pozostałość wilgoci sprężonego powietrza na poziomie 0,88 g/m³, 0,12 g/m³ oraz 0,003 g/m³.

Zakres wydajności osuszaczy adsorpcyjnych typu ALM-CD i ALM-WD wynosi od 10 do 10 000 m³/h przy ciśnieniu 7 bar.

Uzupełnieniem uzdatniania sprężonego powietrza jest filtracja zanieczyszczeń olejowych i cząstek stałych do poziomu 0,003 mg/m³ i 0,01 µm w pełnym zakresie wydajności. Uzupełnieniem jest również separacja kondensatu olejowo-wodnego.