Środki syntetyczne w cenie

    Niezależnie od profilu produkcji – obojętnie, czy jest to zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych, rafineria czy cementowania – oczekiwania przemysłu są wszędzie takie same – sprostanie wymaganiom związanym z osiągnięciem wysokiej produktywności przy jednoczesnej redukcji kosztów produkcji. Dodatkowo zmiany w konstrukcji maszyn i urządzeń wpływają na warunki pracy środków smarnych – są to m.in.: wyższa temperatura pracy, wyższe ciśnienie, mniejsza pojemność misek olejowych, dłuższe okresy pomiędzy kolejnymi serwisami. To wszystko powoduje wzrost oczekiwań w stosunku do produktów smarnych.

    Oleje i smary muszą sprostać wielu wymaganiom, w tym przede wszystkim gwarantować nieprzerwaną, bezpieczną i płynną pracę maszyn i urządzeń. Wymogi te spełnić mogą jedynie wysoko wydajne środki smarne, w większości środki syntetyczne. Produkty te pomimo wyższych kosztów zakupu gwarantują wydłużony czas pracy, wyższą ochronę przeciwzużyciową, wyższą czystość układu i podwyższoną ochronę na utlenianie, a przede wszystkim zapewniają energooszczędność.

    Syntetyki rozwiązują większość problemów związanych ze smarowaniem, z którymi spotykają się inżynierowie utrzymania ruchu w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Ich udział w rynku z pewnością będzie wciąż na wysokim poziomie.

    Autor: Magdalena Szczepańska, Industrial LOB Trainer, ExxonMobil Poland