Zalety smarów sulfonianowych

    Coraz większą popularnością na rynku środków smarowych cieszą się smary zagęszczane kompleksowym sulfonianem wapnia (CAS – calcium sulfonate). Smary sulfonianowe są specyfikami najnowszej generacji. I choć ich cena jest wyższa w porównaniu z ceną innych smarów plastycznych, to wybitnie wysoka jakość tych produktów sprawia, że ich stosowanie przynosi znaczne korzyści ekonomiczne. Smary zagęszczane nadzasadowym sulfonianem wapnia charakteryzują się doskonałą stabilnością mechaniczną, termiczną (temperatura kroplenia powyżej 300°C) i termooksydacyjną, wysoką odpornością na duże prędkości ścinania, parę wodną i ciągłe działanie wody. Cechuje je również doskonała ochrona antykorozyjna. Ponadto smary CAS ze względu na ich bardzo dobrą wydajność smarowania, wynikającą z budowy chemicznej, nie wymagają stosowania dodatków podnoszących zdolności do przenoszenia dużych obciążeń (dodatki EP). Produkty te charakteryzują się więc zmniejszoną toksycznością względem środowiska, a ich zastosowanie umożliwia obniżenie całkowitego zużycia smarów nawet o kilkadziesiąt procent. Wszystkie te właściwości przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy smarowanych układów i obniżenia ryzyka ich niesprawności, a także potencjalnych wycieków. Można zatem stwierdzić, że smary zagęszczane sulfonianem wapnia są smarami wielofunkcyjnymi, dlatego znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu.

    Autor: Karol Heleniak, dyrektor handlowy, Matrix Lubricants Polska