Sukces ma wielu ojców

Na sukces tegorocznych targów PROTECH złożyło się wiele czynników. Dopisali goście targów, wśród których sporo było młodzieży zainteresowanej nowinkami technicznymi i ofertami pracy. Nie zawiedli wystawcy, jak zwykle prezentujący bogatą ofertę, przyciągający do swoich stoisk niebanalnymi pomysłami. Hala Ludowa rozbrzmiewała śmiechem, głośnymi rozmowami, warkotem maszyn. Nie zabrakło chyba niczego, co mogłoby się przydać branży produkcyjnej.

Seminaria towarzyszące targom zgromadziły wielu uczestników. Słuchano, zadawano pytania świadczące o dużej wiedzy i prawdziwej potrzebie poszukiwania rozwiązań. Dyskusje toczyły się również na stoiskach lub w kuluarach, często przy kawie i ciastkach.

Redakcja miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych objęła patronat medialny nad seminarium MAINTECH z najliczniej reprezentowaną grupą słuchaczy. My także jesteśmy jednym z ojców sukcesu.

Targi zakończone, pora wrócić do szarej rzeczywistości. A tu zima za pasem. W temacie numeru próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Na co powinny zwrócić uwagę zarządy zakładów produkcyjnych podczas przygotowań do okresu zimowego? Niestety, za mało wagi przykłada się do problemu właściwego zarządzania utrzymaniem ruchu. Każdy przestój to wymierna strata finansowa. Czy jesteśmy przygotowani na zimowe problemy, np. związane z lukami w zaopatrzeniu? Odpowiedzią jest Prognozowane i Zapobiegawcze Utrzymanie Ruchu (PUR, ZUR).

Przed nami nowy 2008 rok. Czy przyniesie nam kolejne sukcesy? Dalszy wzrost gospodarczy? Firma Lenovo (która dwa lata temu przejęła od IBM produkcję PC) planuje otwarcie w Polsce zakładu produkcyjnego, aby zaspokajać potrzeby klientów z obszaru Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Zakład powstanie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie bezrobocie wynosi ponad 17%. Nowa fabryka – to nowe miejsca pracy dla ok. 300 osób. Decyzję o usytuowaniu fabryki w Polsce tłumaczono wyjątkowym stosunkiem jakości do kosztów pracy. I mimo że koszty rosną o ok. 10% rocznie, stosunek jest wciąż zadowalający ze względu na „wysoki poziom talentu w Polsce”. Czyżby nadchodził czas, że stajemy się równoprawnym członkiem nowoczesnej Europy?

Naszym wiernym czytelnikom samych sukcesów w 2008 r., nowatorskich produktów, lojalnych klientów, nowych rozwiązań

i bezpieczeństwa na halach produkcyjnych oraz wszystkiego najlepszego

życzy redakcja magazynu

Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

Zakładów Przemysłowych