Światowe doświadczenia w eksploatacji turbin

  Konferencję zorganizowano 26 października br. w jednym z najbardziej malowniczych miejsc Pragi, w starej kamienicy przy ul. Novotnego lavka. Z okien sali konferencyjnej rozciągał się widok na prastary Most Karola znajdujący się w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów.

  W konferencji wzięło udział około stu kilkudziesięciu słuchaczy z Europy Zachodniej i Środkowej. Wykłady prowadzone w języku angielskim i włoskim były tłumaczone symultanicznie na język niemiecki, włoski, czeski i polski.

  Z Polski przyjechało kilkanaście osób, m.in. przedstawiciele PKN Orlen, Orlen Oil, Lotos Oil, pracownicy kilku elektrowni oraz firm specjalizujących się w usługach w zakresie utrzymania ruchu. W ramach konferencji referaty wygłosiło sześciu wykładowców:

  1. „Turbiny olejowe – specyfikacja, monitoring i program konserwacji” – dr. Ludger Quick, Siemens Power Generation, Muelheim/ Ruhr, Niemcy. Prelegent przedstawił problemy związane z eksploatacją olejów turbinowych, ze szczególnym uwzględnieniem turbin gazowych. Zwrócił uwagę na konieczność aktualizacji oraz tworzenia nowych norm, uwzględniających wyniki najnowszych badań. Omówił założenia norm ASTM 4378-1999 i VGB – M 416 M 200 określających fizyczne i chemiczne parametry monitoringu oleju turbinowego.

  2. „Trendy w formułach i testach nowoczesnych olejów turbinowych” – dr. Novotny, Farkas, OMV, Austria. Wykładowca omówił wymagania stawiane przed nowoczesnymi olejami turbinowymi oraz wynikający z tego faktu dobór testów olejów turbinowych. Zwrócił uwagę na malejące znaczenie wyniku testu liczenia cząstek wobec informacji uzyskiwanych z Membrane Patch Test (testu membranowego).

  3. „Doświadczenia w pielęgnacji olejów przy użyciu ELC” – Roberto Ferraresi, Elektrownie EDIPOWER, Sermide, Włochy. Prelegent przedstawił, w jaki sposób opisane zjawiska i problemy wpływały na funkcjonowanie elektrowni należących do koncernu EDIPOWER. Następnie zaprezentował próby rozwiązania problemów przez bocznikowe oczyszczanie olejów turbinowych urządzeniami typu ELC.

  4. „Rozpuszczanie osadów – brakujące ogniwo w rozwiązaniu problemu osadu w turbinach gazowych” – Greg Livingstone, EPT Technology, Kanada/USA. Wykład zawierał wyniki badań przyczyn powstawania osadów w turbinach gazowych. Przedstawiono zależność pomiędzy zawartością dodatków – antyutleniaczy a procesem powstawania osadów. Omówiono przebieg procesu degradacji antyoksydantów i jego bezpośrednie konsekwencje.

  5. „Zredukowanie problem osadów poprzez umieszczenie chłodnicy powietrznej przed urządzeniem do elektrostatycznego oczyszczania oleju” – David Oakton, Fortum UK, Anglia. Wykładowca na podstawie wieloletnich doświadczeń w zakresie prowadzenia gospodarki olejowej w zakładach energetycznych przedstawił rozwiązanie polegające na schładzaniu oleju przed urządzeniem oczyszczającym, co znacznie poprawia efektywność usuwania z olejów zanieczyszczeń, głównie oksydantów.

  6. „Mechanizm powstawania osadów – jak zminimalizować wytwarzanie osadu” – dr. Akira Sasaki, KLEENTEK Corporation, Japonia. Wykład zawierał informacje o najnowszych wynikach badań potwierdzających zjawisko powstawania w olejach elektryczności statycznej podczas oczyszczania mechanicznego. Wyładowania elektryczne, które są konsekwencją tego zjawiska, znacznie przyspieszają procesy degradacji olejów.