Sygnalizatory na liniach produkcyjnych

    Podstawowe sygnalizatory informujące o stanie sterowania maszyny oferowane są często w formie tzw. wieży świetlnej, czyli kilku różnokolorowych lamp zamontowanych jedna na drugiej. Takie sygnalizatory zwykle nie mają sprzężenia zwrotnego informującego o uszkodzeniu lampy. W przypadku pełnienia funkcji jedynie informacyjnych nie jest to konieczne. Inaczej przedstawia się kwestia dla sygnalizacji Pre-Startu, gdzie wymagane jest sprzężenie zwrotne od takich lamp i uszkodzenie sygnalizatora Pre-Startu powinno blokować możliwość uruchomienia maszyny/linii. Stan techniczny sygnalizacji powinien być monitorowany przez odpowiednie sterowniki/przekaźniki bezpieczeństwa, ze względu na to, że sygnalizatory te realizują funkcję bezpieczeństwa linii.

    Odrębnym zagadnieniem jest sygnalizacja świetlna na pulpitach operatorskich. Oprócz standardowej sygnalizacji po załączeniu funkcji maszyny stosowana jest sygnalizacja konieczności przerwania obwodu bezpieczeństwa, najczęściej poprzez podświetlanie przycisku „Reset”. Jest to użyteczna funkcja, głównie ze względu na jej wysoką intuicyjność. Stosowanie automatycznego resetu otwarcia bramek dostępowych, osłon ruchomych, przerwania kurtyny świetlnej czy zatrzymania awaryjnego nie jest zalecane, a nawet w niektórych przypadkach niezgodne z Dyrektywą Maszynową. Stąd na dużych maszynach czy liniach technologicznych przy każdej z bramek dostępowych w wygrodzeniu czy osłon ruchomych lub kurtyn świetlnych znajduje się przycisk kwitowania otwarcia takiej bramki, osłony czy przerwania światła kurtyny. Pozwala to upewnić się, że w strefie niebezpiecznej maszyny nie znajdują się osoby przed jej uruchomieniem i nie ma zagrożenia wypadkiem.

    Ze względu na wymogi prawne oraz warunek podnoszenia bezpieczeństwa pracy na maszynach rozwój rynku tych produktów jest stale stymulowany przez wymogi niezawodności i bezpieczeństwa.

    Nowością na rynku są sygnalizatory ze zintegrowaną szeroko pojętą samodiagnostyką, które spełniają wymagania poziomów bezpieczeństwa SIL.

    Autor: Krzysztof Rondtke, Inżynier Projektu, Automatech