Nowe konstrukcje wymagają od projektantów, wykonawców i użytkowników nowej wiedzy…

    Obecnie pompy najważniejszych producentów pod względem technicznym i jakościowym są bardzo zbliżone do siebie i występujące problemy eksploatacyjne często mają to samo podłoże. Serwisy pomp, nawet jeśli naprawę uszkodzonej pompy kwalifikują jako gwarancyjną, to często robią to bardziej ze względów marketingowych (ważny klient) niż technicznych, ponieważ bardzo rzadko awaria spowodowana jest wadą pompy, a coraz częściej wynika ona z błędów w doborze, montażu czy eksploatacji. Często także brak wiedzy serwisanta uniemożliwia prawidłowe zdiagnozowanie przyczyny awarii i wówczas łatwiej jest naprawę potraktować jako gwarancyjną bez podawania przyczyny awarii.

    Nowe normy europejskie i duża konkurencja nakładają na producentów pomp coraz bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące współczynników sprawności czy energooszczędności, co spowodowało znaczne wyśrubowanie parametrów pracy pomp. Zaczęto zwracać uwagę na pewne czynniki, które jeszcze całkiem niedawno nie miały tak dużego znaczenia (prądy łożyskowe, kompatybilność elektromagnetyczna, praca w charakterystyce).

    Nowe konstrukcje wymagają od projektantów, wykonawców i użytkowników nowej wiedzy i dużej staranności przy doborach i montażu pomp. Aby zapewnić długotrwałą i naprawdę energooszczędną pracę pomp (szczególnie gdy pracujące pompy sprawiają problemy), użytkownicy coraz częściej zlecają serwisowi usługę „Pump Adjustment” polegającą na dopasowaniu pomp do instalacji przez zmianę sterowania, parametrów, czasami przez wprowadzenie zmian w samej instalacji. Usługa ta wymaga bardzo dużej wiedzy na temat urządzeń pompowych i aplikacji, dlatego też zawsze przed zleceniem warto zapytać o referencje.

    Autor: Jerzy Kortus, Service Manager, Grundfos