Symbol Technologies- Nowy komputer mobilny dla przedsiębiorstw

    Symbol Technologies

    Nowy komputer mobilny dla przedsiębiorstw

    Nowy komputer mobilny dla przedsiębiorstw pozwala zwiększyć wydajność i efektywność pracy personelu mobilnego. Komputer MC70 jest przeznaczony dla pracowników mobilnych. Umożliwia nawiązywanie połączeń głosowych i transmisję danych w sieciach telefonii komórkowej oraz komunikację w sieciach klasy Wi-Fi i Bluetooth. Dzięki tym funkcjom użytkownik może w czasie rzeczywistym kontaktować się z innymi osobami, zbierać i przesyłać informacje oraz korzystać z najważniejszych aplikacji przedsiębiorstwa. Urządzenie to zapewnia większą wydajność pracy przy jednoczesnej ochronie inwestycji oraz pozwala obniżyć całkowite koszty eksploatacji.

    Nowy komputer mobilny jest wyposażony w laserowy układ rejestrowania obrazu i danych oraz rozwiązania zapewniające łączność głosową i transmisję danych w sieciach rozległych. Mechanizm centralnego zarządzania umożliwia rejestrowanie informacji, przesyłanie ich między miejscem prowadzenia działalności a centralą oraz zarządzanie nimi. MC70 to lekkie, ergonomiczne i trwałe urządzenie, przystosowane do codziennej pracy w różnych warunkach. Komputer jest w stanie wytrzymać wielokrotne upadki z wysokości 120 cm na beton, a do tego jest odporny na działanie wody i pyłu. Z MC70 można korzystać zarówno w budynkach, jak i w terenie. Jest on przystosowany do potrzeb różnych branż, takich jak produkcja, transport czy logistyka. Może być wykorzystywany przy zarządzaniu zasobami, dostarczaniu paczek, zaopatrzeniu sklepów, itd.

    www.symbol.com.