System Skyguard

Zapewnia lepszą ochronę operatorom bez ograniczania przestrzeni roboczej platformy ani
widoczności poza nią. Dostępny jest dla wszystkich podestów teleskopowych i przegubowych JLG. W momencie aktywacji czujnika zatrzymywane są wszystkie funkcje maszyny. Następnie czujnik tymczasowo cofa lub „anuluje” w czasie krótszym niż 1 s większość funkcji aktywnych podczas wyłączania maszyny. System sterowania może na krótką chwilę odwrócić ich kolejność.