Sztuka czy rzemiosło? O procesie montażu

    We wtorek, 26 stycznia, w warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja „Proces montażu – sztuka czy rzemiosło?”, którą zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu. W gronie prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski z Politechniki Warszawskiej, Marek Bernaciak z AMB Technic, mgr inż. Roman Kwiliński z 3M Polska, Leszek Czabak z LC Elektronik, Helmut V. Gläser – doradca niezależny, prof. Marek Dźwiarek i prof. Dariusz Pleban z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wtorkowe spotkanie było pierwszym z cyklu działań planowanych przez PSIiTM na 2016 rok dla polskich branż technologicznych i stanowiło istotny wkład w integrację środowiska inżynierskiego w naszym kraju.

    „ Sygnały, które do mnie docierają, zarówno od uczestników, jak i mówców, niosą moc pozytywnych wrażeń, co daje nam energię i stanowi podstawę do dalszej wytężonej pracy. Konferencja została odebrana bardzo pozytywnie” – mówi Robert Pogorzelski, dyrektor PSIiTM. „Wierzę – dodaje – że wszyscy, którzy 26 stycznia spędzili z nami czas, wynieśli z tej konferencji istotną wiedzę co do kierunków dalszych działań i najbardziej gorących tematów nurtujących różnego szczebla pracowników produkcji. Szczególne podziękowania za budowanie tych obszarów wiedzy pragnę złożyć Helmutowi V. Gläserowi za jego interaktywną prelekcję i zbudowanie drzewa potrzeb”.

    Pozytywna reakcja środowiska oraz duże zainteresowanie, które wykazali uczestnicy konferencji, niesie nadzieję na stworzenie ogólnej tendencji wyprowadzenia tej gałęzi inżynierii z cienia, w jakim się obecnie znajduje.

    Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu za główny cel stawia sobie zwiększanie świadomości i zasobu wiedzy najmłodszego pokolenia – uczniów techników i studentów uczelni technicznych, przez działania edukacyjne, współpracę z innymi instytucjami i działania networkingowe. To również organizacja zrzeszająca już długo obecnych na rynku fachowców, którzy szukają przestrzeni do rozwoju, wzbogacenia swojego doświadczenia i wymiany wiedzy. Miejmy nadzieję, że jej powstanie przyczyni się do zmiany na lepsze w środowisku inżynierskim.