Taśmy transportujące do ESD

Czym jest zjawisko ESD?

Zjawisko ESD czyli wyładowanie elektrostatyczne polega na wystąpieniu wymiany ładunku elektrycznego pomiędzy dwoma obiektami. Dochodzi do niego głównie w sytuacji kontaktu przedmiotów o różnym potencjale elektrycznym. Za przyczyną dużej różnicy potencjałów następuje wyładowanie na powierzchni zetknięcia a także przeskok ładunku w momencie zbliżenia się do siebie obiektów. Zjawisko ESD indukowane jest również przez pole elektrostatyczne. Wynikiem przepływu ładunków jest powstanie napięcia o dużej wartości, które może powodować uszkodzenie komponentów na każdym etapie produkcji i transportu. 

ESD w przemyśle elektronicznym

Produkcja sprzętu elektronicznego w sposób szczególny narażona jest na występowanie zjawiska ESD. W dobie wzrostu funkcjonalności przy równoczesnej miniaturyzacji sprzętu elektronicznego, komponenty i podzespoły elektroniczne stają się bardziej wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Ładunek elektrostatyczny może gromadzić się na układach na niemal każdym etapie procesu produkcji i transportu urządzeń elektronicznych.

Wpływ na zjawisko ESD mają także warunki atmosferyczne, a w szczególności wilgotność powietrza. Niska jej wartość (poniżej 40%) sprzyja gromadzeniu ładunków elektrycznych na powierzchni izolatorów, stąd też istotne jest monitorowanie tego parametru.

Stosowane obecnie elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone już przy wyładowaniu o napięciu rzędu 30 V i natężeniu 1mA. Jednym z czynników decydujących o wysokiej wrażliwości na ESD jest wspomniana wyżej miniaturyzacja, której efektem jest między innymi stosowanie cieńszych warstw izolacyjnych. 

Strefa EPA

W celu minimalizacji skutków zjawiska ESD w zakładach produkcyjnych tworzone są strefy EPA (Electro-Static Protection Area), w których maksymalne natężenie pola elektrycznego nie przekracza 100 V/cm. Stosowane są specjalne posadzki, systemy oznaczeń a także prowadzone jest stałe monitorowanie poziomu wilgotności powietrza.

Taśmy transportujące do ESD

 

Jednym z najistotniejszych komponentów systemu transportu wewnętrznego w produkcji sprzętu elektronicznego są taśmy transportujące. Stosowanie zwykłych taśm znacznie podnosi ryzyko występowania wyładowań, efektem czego może być trwałe uszkodzenie transportowanych podzespołów. Z rozwiązaniem tego problemu przychodzi producent taśm transportujących, firma SAP Polska, która do swojej oferty wprowadziła taśmy transportujące do ESD –  dedykowane dla przemysłu elektronicznego.

Zastosowanie specjalistycznych taśm o właściwościach redukujących kumulowanie się ładunków elektrostatycznych oraz autorska konstrukcja gwarantują wysoką skuteczność i minimalizację negatywnych skutków ESD.

Taśmy transportujące do ESD oferowane przez SAP Polska posiadają potwierdzoną certyfikacją oporność powierzchniową na średnim poziomie 0.020 x10E6 Ù. Inne właściwości to także wysoka odporność na ścieranie po obu stronach pasa a także antystatyczność i odporność na przecięcia.

W galerii poniżej prezentujemy jedno z ostatnich wdrożeń taśmy transportującej do ESD  na linii produkcyjnej w fabryce telewizorów.

 

O producencie taśm

SAP Polska to producent taśm transportujących przenośnikowych, pasów klinowych i zębatych jaki i całych taśmociągów. Świadczy także usługi serwisowe takie jak serwis taśm przenośnikowych w trybie 24/7 zarówno w całym kraju jak i zagranicą.

W stałej ofercie produkcyjnej i handlowej znajdują się taśmy gumowe, taśmy modułowe, taśmy siatkowe stalowe, kubełki czerpaki, bramy kurtynowe, kurtyny paskowe.
SAP Polska oferuje też łańcuchy transportowe i napędowe oraz pasy napędowe w tym pasy klinowe i pasy zębate a także taśmy transportowe z zabierakami, taśmy transportowe z drutu i inne taśmy przemysłowe.

Długoletnie doświadczenie wykwalifikowanej kadry oraz nowoczesne zaplecze techniczne firmy pozwalają sprostać najtrudniejszym wymaganiom – w tym i realizacji indywidualny, specjalistycznych rozwiązań dostosowanych do specyficznych warunków procesu produkcyjnego.