TOP 5 najpopularniejszych artykułów października

RAPORT: różnorodne zastosowania druku 3D w przemyśle

Przemysłowy druk 3D, znany również jako produkcja addytywna, zrewolucjonizował różne sektory, oferując bezprecedensową elastyczność, opłacalność i możliwości dostosowywania. Niniejszy raport bada wieloaspektowe zastosowania druku 3D w przemyśle, w tym produkcję addytywną, szybkie prototypowanie, zarządzanie częściami zamiennymi, drukowanie 3D przy użyciu bardzo wytrzymałych stopów metali i inne godne uwagi zastosowania.

Jak rozdzielacze wytwarzane metodami przyrostowymi zmniejszają zużycie energii i emisję CO2

Rozdzielacze wytwarzane techniką druku 3D z rdzeniem piaskowym zapewniają lepszą ochronę środowiska w hydraulice przemysłowej. Korzyści z optymalnie zaprojektowanej geometrii wewnętrznej i zewnętrznej są widoczne w całym cyklu życia produktu: od oszczędności zasobów poprzez uproszczenie montażu i serwisu po mniejsze zużycie energii i ograniczenie emisji CO2 dzięki lepszej jakości procesów.

Jak przeprowadzić bezpieczniejszą, inteligentniejszą i bardziej produktywną procedurę LOTO?

Nieprawidłowe wykonanie mechanicznego lub elektrycznego blokowania/oznaczania (LOTO) może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, łukiem elektrycznym i innych zagrożeń.

Stopy drukowane w 3D tworzą nanostruktury

Naukowcy po raz pierwszy stworzyli drukowane w 3D, nanostrukturalne stopy o wysokiej entropii, które wykazują zarówno wysoką wytrzymałość, jak i plastyczność.

Efektywność energetyczna i zarządzanie energią

Zarządzanie energią w produkcji odnosi się do procesu monitorowania, kontrolowania i oszczędzania energii wykorzystywanej w procesie produkcyjnym. Może to obejmować wdrażanie energooszczędnych technologii, wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zużycia energii i monitorowanie zużycia energii w celu zidentyfikowania obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia. Celem zarządzania energią w produkcji jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie wydajności produkcji.