Uruchomiono fabrykę materiałów hydroizolacyjnych spółki LOTOS Asfalt

  W zlokalizownaym w Jaśle zakładzie materiałów termoizolacyjnych pracę znajdzie 60 osób. Po osiagnieciu pełnych zdolności produkcyjnych i rozszerzeniu produkcji zakładu, zatrudnienie wzrośnie do ponad 100 osób. Pierwsze 60 osób to w większości zatrudnieni na nowo, zgodnie z zapowiedziami, byli pracownicy rafinerii w Jaśle.

  – Dzisiejsze otwarcie fabryki, to kolejny wymierny efekt realizowanej od lat z konsekwencją strategii Grupy LOTOS dotyczącej rozwoju działalności na południu Polski, w związku z konsolidacją i restrukturyzacją zakupionych w 2005 roku Rafinerii Jasło i Czechowice – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Ta część kraju to dla koncernu istotny rynek. Dzięki zakładowi w Jaśle LOTOS będzie mógł zaoferować swoim klientom już nie tylko wysokiej jakości paliwa, oleje, asfalty czy parafiny, ale również różnego rodzaju materiały hydroizolacyjne, tak potrzebne branży budowlanej.

  – Od blisko 5 lat rozwijamy produkcję w Jaśle. Dziś trudno sobie wyobrazić, sprostanie rynkowym zamówieniom bez możliwości dostarczenia kontrahentom asfaltów, które wytwarzamy w tym zakładzie – zapewnia Leszek Stokłosa, prezes zarządu spółki LOTOS Asfalt.

  W Jaśle produkowane są asfalty przemysłowe i drogowe oraz emulsje asfaltowe. Dwa lata temu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, spółka podjęła decyzje o ulokowaniu w Jaśle nowoczesnego zakładu produkcyjnego. – Z jednej strony chcieliśmy zdywersyfikować własną działalność, z drugiej wykorzystać pozostałości wytwarzania asfaltów. Po próbach technologicznych i wstępnym rozruchu, jestem przekonany, że nam się udało – podsumowuje prezes Stokłosa.

  Inwestycja ruszyła w połowie kwietnia 2008 roku. Kompletną linię produkcyjną dostarczyła włoska firma NARDINI. Spółka LOTOS Asfalt będzie produkować w Jaśle wysokogatunkowe, termozgrzewalne materiały hydroizolacyjne do zastosowań w obiektach wielko-powierzchniowych, inżynieryjnych i mieszkalnych. Nie tylko na rynek krajowy.

  Trudny rynek, wielu możliwości

  Wielkość rynku pap termozgrzewalnych oksydowanych i modyfikowanych wyniosła w 2007 roku ok. 95 mln m2. Według ciągle niepotwierdzonych danych na przestrzeni 10 miesięcy 2008 roku, rynek wchłonął 74 mln m2. – Nie obawiamy się konkurencji. Na rynku jest miejsce dla marki, która poza doskonałym produktem posiada przemyślaną i unikalną filozofię działania. W niedługim czasie zostanie ona, wraz z nazwą, oficjalnie zaprezentowana i jestem przekonany, że zapoczątkuje to na rynku zmiany, na które wielu odbiorców czeka od dawna – zapewnia prezes Stokłosa.

  Z linii produkcyjnych w Jaśle schodzić będą papy termozgrzewalne oksydowane i modyfikowane. Jeszcze kilkanaście lat temu, na rynku – nie tylko zresztą polskim – dominowały papy z osnową z tektury powlekanej zwykłą masą bitumiczną. Zmieniły się czasy, oczekiwania i co najważniejsze normy jakościowe i technologiczne. – Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że spowolnienie gospodarcze i kryzys, jaki zapanował w gospodarce światowej, będzie miał wpływ na wielkość realizowanej produkcji i sprzedaż – podkreśla Piotr Czyczyła, kierownik działu handlowego LOTOS Asfalt. – Trzeba jednak pamiętać, że o ile bardzo mocno ograniczone zostały nowe inwestycje, o tyle – a wiedzę tę opieram o nasze badania rynkowe – na dobrym poziomie utrzymują się wszelkiego rodzaju prace remontowe. Dzięki dotacjom unijnym nie zmalał tez poziom inwestycji drogowych. Plan na ten rok opieramy między innymi na współpracy z dotychczasowymi partnerami spółki. Wielu z nich, znajdzie się w grupie odbiorców produktów z Jasła – wyjaśnia prezes Stokłosa.

  Trochę technologii

  LOTOS Asfalt podkreśla, że jednym z czynników decydujących o budowie zakładu były właśnie oczekiwania odbiorców asfaltów. Możliwość zaopatrzenia w wiele produktów w jednym miejscu, nie tylko ułatwia logistykę, ale i zmniejsza koszty. Papy oksydowane, powstają w procesie nadmuchania masy bitumicznej gorącym powietrzem. Poprzez takie działanie papa zyskuje większą odporność na niską i wysoką temperaturę i w zakresie od 0 do +70°C. Co ważne zachowuje wszystkie swoje właściwości. Te papy nadają się do pokryć kilkuwarstwowych. Z kolei w grupie pap modyfikowanych wyróżniamy dwie podstawowe technologie. Wzbogacenie bitumu ponad 10-procentowym dodatkiem plastomeru APP. Papy modyfikowane w ten sposób zachowują wszystkie swoje właściwości w temperaturze od -15 do +150°C i odznaczają się wysoką odpornością na promienie UV. Lub też użycie w procesie uszlachetniania elastomeru SBS w ilości nie mniejszej niż 10%. Dzięki SBS papy zachowują swoje właściwości w temperaturze od -20°C do +120°C.