Energooszczędne elementy grzejne – zyski i ochrona środowiska

Ogrzewanie budynków przemysłu grzewczego jest dziś dużym wyzwaniem.  Firmy starają się oszczędzać energię, poprawiać jakość powietrza wewnątrz budynków i stawać się bardziej przyjaznymi środowisku poprzez redukcję emisji tlenku węgla do atmosfery. Dotyczy to w szczególności ogrzewania obiektów przemysłowych wymagających wentylacji, gdzie można oszczędzić dużo energii.

 Pozytywną stroną oszczędzania energii jest to, że proces ten przyczynia się jednocześnie do obniżania kosztów operacyjnych oraz redukcji zanieczyszczenia powietrza. Powszechnie używane energooszczędne technologie, takie jak lokalne grzejniki z wymuszonym obiegiem powietrza (dmuchawą), potrafią zaoszczędzić do 70% energii. Patrząc w przyszłość, zaoszczędzenie 50% energii wśród bardziej wydajnych elementów grzejnych pozwala na oszczędności rzędu 937 tys. USD przez 10 lat, w Chicago, w magazynach o kubaturze ok. 50 tys. m2, w których stosuje się konwencjonalne instalacje grzewcze opalane gazem.

 Z łatwością zaobserwować można, dlaczego wysoko wydajne przestrzenie grzewcze zarabiają na siebie. Sama 50-proc. oszczędność energii zmniejsza  emisję CO2 o 440 ton rocznie. Tyle CO2 przetwarza ok. 13 tys. drzew przez 10 lat.

 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych nie oznacza rezygnacji z dostatecznej przestrzeni na ogrzewanie ani z ich wentylowania tam, gdzie jest to konieczne. Badania wykazały, że nierozważne próby oszczędzania mogą powodować większe zużycie energii oraz zmniejszenie wydajności pracowników. Ogrzewanie magazynów, centrów serwisowych, hal montażowych lub fabryk wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak ogrzewanie przestrzeni przy wejściach do hal produkcyjnych, nierównomierności ogrzewania, nieefektywne ogrzewanie, nieskuteczne ogrzewanie niektórych miejsc, niekontrolowane wprowadzanie powietrza do pomieszczeń lub używanie niewystarczających systemów powodujących niedogrzanie budynków w zimny dzień. Stosuje się najlepsze praktyki do rozwiązywania tych problemów.

 

Korzyści z uzyskania 50-proc. oszczędności energii 

Przewodnik po najlepszych rozwiązaniach

• Używanie wysokowydajnych ogrzewaczy o sprawności 90% – wytyczne ASHRAE (Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa Chłodnictwa Wentylacji i Klimatyzacji) odnoszą się do trzech różnych typów wydajności ogrzewaczy opalanych gazem, bazując na rozmiarze urządzeń grzewczych: Ec (wydajność spalania), Et (wydajność termiczna) oraz AFUE (roczna wydajność wykorzystania paliwa). Wybierz ogrzewacz ze znamionową wydajnością energetyczną wynoszącą ok. 90%, aby przejąć każde Btu (1 Btu = 1055 J) ciepła paliwa przeznaczonego do ogrzewania.

• Uwzględnienie wentylacji i IAQ (udoskonalonej jakości powietrza)

Bądź pewny, że system grzewczy jest odpowiedni do wymagań związanych z wydajnością oraz jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń. Przykładowo, pośrednie kotły opalane gazem, grzejniki konwekcyjne oraz systemy wymuszania obiegu powietrza wewnętrznego nie powodują wentylacji budynku. To samo dotyczy podczerwonych systemów grzewczych, które nie mają dmuchawy oraz nie wentylują pomieszczeń. Kiedy stosuje się mechaniczny system wymuszania obiegu powietrza,  budynek ma ograniczony dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Dopiero użycie wydajniejszych urządzeń bezpośrednio opalanych gazem może być sposobem na rozwiązanie tych problemów.

• Redukcja nierównomiernego ogrzewania – Zmniejsza rozwarstwienia temperatury w budynkach z wysoko usytuowanym stropem. Systemy grzewcze zaopatrzone w wymuszony ruch powietrza redukują rozwarstwienia oraz dostarczają bardziej jednolitej temperatury w całej przestrzeni budynku. Duże systemy klimatyzacji pozwalają na dwu- lub trzykrotną wymianę powietrza w budynku w ciągu godziny. To jedno z możliwych rozwiązań, obecnie do użytku wchodzą droższe, większe oraz o większej mocy dmuchawy elektryczne.  

• Zgodność z ASHRAE 90.1 – Urządzenia grzewcze powinny być zgodne z Budowlanymi  Standardami Energetycznymi 90.1. Zgodność z tą normą nie oznacza posiadania najbardziej efektywnego energetycznie urządzenia grzewczego. Jest to wymóg dla wielu rządowych programów dofinansowujących sprzedaż ekologicznych produktów.  Jest to również warunek konieczny dla uzyskania miana „zielonego budynku” w rankingu LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design – organizacja zajmująca się prowadzeniem rankingu oraz zgodnością z normami ekologicznymi i energooszczędnymi w budownictwie i planowaniu przestrzennym). Odpowiednie oznaczenia powinny zostać naniesione na tabliczce znamionowej produktu.

• Dokumentacja parametrów energooszczędności – Od kiedy oszczędzanie energii stało się światowym celem, używanie technologii od sprawdzonego producenta, który może udokumentować energooszczędność swojego produktu na bazie badań zastosowanych technologii w istniejących budynkach oraz modelach energetycznych.

Przewidywane oszczędności energii w ogrzewaczach powietrza z dmuchawą 

Tłumaczenie: Dominik Skupień

Autor: Ken Williams