Vector – Usuwanie i oczyszczanie kondensatu ze sprężonego powietrza

    W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz wcześniej obowiązującymi przepisami (Dziennik Ustaw nr 116 z dn. 10.12.91, poz. 503), obserwuje się w zakładach przemysłowych coraz więcej inspekcji dotyczących sposobu oczyszczania i usuwania kondensatu ze sprężonego powietrza.

    W czasie procesu sprężania powietrza za pomocą sprężarek smarowanych olejem powstaje kondensat, który zawiera od 500 do 5000 mg oleju na litr kondensatu. Według obowiązujących przepisów zawartość oleju w kondensacie odprowadzanym do ścieków nie może przekraczać 15 mg/litr. Ponieważ kondensat olejowo-wodny zawiera aż 97% wody, otrzymuje się po separacji tylko niewielkie ilości oleju, którego koszt uzdatniania – przez specjalne firmy – jest znikomy. Odseparowana woda jest na tyle czysta, że można ją odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji. Co ważne, ponieważ i tak należy nawet nie oczyszczony kondensat odstawić do uprawnionej przez wojewodę jednostki, a po jego oddzieleniu od oleju odstawiamy zupełnie znikomą część odpadów – tylko sam olej, natomiast woda jest na tyle czysta, że można usuwać ją wprost do kanalizacji.

    Zasada działania

    Kondensat, w postaci mieszaniny oleju i wody, dostaje się najpierw do komory rozprężnej, gdzie następuje oddzielenie kondensatu od sprężonego powietrza. Kondensat przepływa przez specjalny osadnik, w którym osadzają się zanieczyszczenia stałe, a następnie jest kierowany do filtra koalescyjnego. Pływający na powierzchni już wstępnie oczyszczonej wody olej spływa do kanistra. Ostatnim stopniem oczyszczania są worki z węglem aktywnym, gdzie następuje adsorbcja ewentualnych pozostałości oleju. Dostawcą tego typu separatorów jest firma Vector Sp. z o.o., dostawca sprężarek, filtrów i osuszaczy sprężonego powietrza, przedstawiciel w Polsce firmy Gardner Denver OY, czołowego producenta niezawodnych, trwałych i energooszczędnych sprężarek śrubowych i odśrodkowych. Polecamy kontakt z naszymi dostawcami oraz konsultacje dotyczące systemów efektywnego finansowania inwestycji w ekologicznych technologiach sprężania i przygotowania powietrza i kondensatu.

    www.powietrze.com.pl