W czerwcu zużycie prądu o 0,67 proc. mniejsze niż rok temu

    W czerwcu 2014 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 2,71 proc., jej zużycie mniejsze o 0,67 proc., a w całym I półroczu 2014 produkcja była mniejsza o 4,71 proc., a zużycie energii mniejsze o 0,32 proc. niż w I półroczu 2013 – wynika z danych PSE.

    Polskie Sieci Elektroenergetyczne ( PSE ) przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w czerwcu 2014 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła 11 792 GWh, co oznacza, że była o 2,71 proc. mniejsza niż w czerwcu 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w Polsce w minionym miesiącu wyniosło 12 111 GWh i było mniejsze o 0,67 proc. niż w czerwcu 2013 roku.

    Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w minionym miesiącu 6 072 GWh, co oznacza produkcję większą o 0,59 proc. niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 365 GWh, co oznaczało produkcję o 7,27 proc. mniejszą niż w kwietniu 2013 roku. Miniony miesiąc to większa niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W czerwcu 2014 roku wyniosła ona 177 GWh, co oznaczało wzrost o 13,45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku.

    Wzrost produkcji w czerwcu 2014 roku zanotowały elektrownie wiatrowe. W ubiegłym miesiącu farmy wiatrowe wyprodukowały 408 GWh energii elektrycznej, czyli o 30,93 proc. więcej niż rok temu . Czerwiec 2014 to nieco mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni wodnych zawodowych. Wyprodukowały one w minionym miesiącu 185 GWh energii elektrycznej i było to o 30,03 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu minionego roku. W minionym miesiącu przewaga importu nad eksportem energii elektrycznej wyniosła 320 GWh wobec przewagi 73 GWh importu na eksportem czerwcu 2013 roku.

    W okresie styczeń- czerwiec 2014 produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 77 253 GWh, co oznacza, że była o 4,71 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku wyniosło 78 485 GWh i było mniejsze o 0,32 proc. niż w okresie styczeń- czerwiec 2013 roku. Po pierwszych sześciu miesiącach b.r. saldo handlu zagranicznego energią elektryczną wyniosło plus 1232 GWh, co oznacza, że import energii do Polski był większy od eksportu. W analogicznym okresie 2013 eksport energii elektrycznej z Polski był większy od importu o 2335 GWh.