W jaki sposób sztuczna inteligencja i rozwiązania mobilne tworzą inteligentną fabrykę?

    Dariusz Kudzia, Dassault Systèmes

    Dariusz Kudzia, Country Manager Poland w firmie Dassault Systèmes:

    Sztuczna inteligencja (AI) jest dla branży przemysłowej szansą na wzrost poziomu automatyzacji procesów, zwiększenie ich efektywności i jakości, a także umożliwienie masowej personalizacji produkcji, w czym upatruje się klucza do zachowania konkurencyjności w przyszłości. Sztuczna inteligencja stoi również za koncepcją tzw. inteligentnej fabryki (Smart Factory). I choć wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie daje AI, jest wciąż pieśnią przyszłości, jest zgoda co do tego, że połączenie umiejętności i doświadczenia pracowników z technologicznymi możliwościami zbierania i analizy danych produkcyjnych, IoT i cyfryzacją procesów otworzy drzwi do pełnego wdrożenia tej technologii przez przedsiębiorstwa przemysłowe.

    Już teraz, dzięki postępowi technologicznemu, nowym możliwościom gromadzenia i przechowywania danych, rozwojowi sensorów i algorytmów, przedsiębiorstwa zbierają (w czasie rzeczywistym) pochodzące z maszyn, produktów i od pracowników dane, które następnie, dzięki odpowiedniej analityce, pozwalają przeciwdziałać awariom, zapewniając tym samym ciągłość produkcji (Predictive Maintenance). Analogicznej analizie mogą podlegać całe procesy produkcyjne oraz łańcuch dostaw, w ramach których ciekawym rozwiązaniem wspierającym wdrożenie mechanizmów z zakresu AI może być standaryzacja części wykorzystywanych przez działy projektowe i inżynierskie.

    Z kolei mobilność to trend, który obserwujemy już od jakiegoś czasu. Pracownicy realizujący swoje zadania na hali fabrycznej coraz częściej są wyposażeni w tablety, dzięki czemu mogą śledzić w czasie rzeczywistym postęp prac produkcyjnych, otrzymywać informacje na temat zmian w planie produkcji czy realizowanym projekcie. Tego typu urządzenia sprawdzają się szczególnie w takich warunkach produkcyjnych, które wymagają ciągłego przemieszczania się, np. przy produkcji samolotów, pociągów czy wind, i w oczywisty sposób przyczyniają się do polepszenia jakości komunikacji między pracownikami, zwiększenia płynności produkcji, a także minimalizacji strat i kosztów.