Weidmüller – WAVEguard elektroniczne zabezpieczenie

  WAVEguard to elektroniczne zabezpieczenie przeznaczone głównie do współpracy z zasilaczami stabilizowanymi w obwodach 24 V DC. WAVEguard zapewnia selektywną ochronę obwodów. Powoduje wyłączenie tylko tych obwodów, w których nastąpiło uszkodzenie. WAVEguard składa się z dwóch elementów: konwencjonalnego bezpiecznika topikowego i szybkiego zabezpieczenia półprzewodnikowego. Po osiągnięciu najwyższej nastawionej dopuszczalnej wartości następuje błyskawiczne – mieszczące się w przedziale mikrosekund – zadziałanie zabezpieczenia półprzewodnikowego. Moduł wyposażony jest w przełącznik umieszczony na płycie czołowej obudowy. WAVEguard ma możliwość zdalnego resetowania. Dodatkowo wyposażony jest w optyczny wskaźnik LED oraz zestyk sygnalizacyjny. Tym samym poszukiwanie miejsca ewentualnej awarii redukuje się do minimum. Obecnie w ofercie znajdują się moduły WAVEguard z następującymi nastawionymi fabrycznie prądami znamionowymi

  • 1,6 A
  • 3,15 A
  • 6,3 A
  • 8 A

  Od niedawna dostępna jest również wersja, gdzie użytkownik może sam regulować prąd (w zakresie od 0,5 do 5 A), przy którym nastąpi zadziałanie. Moduł WAVEguard przystosowany jest do montażu na szynie standardowej TS 35. Jego szerokość wynosi 22,5 mm. Użytkownicy mają do dyspozycji dwie wersje różniące się między sobą sposobem podłączania przewodów. Pierwsza wyposażona jest w tradycyjne zaciski śrubowe, druga w sprężynowe. Zaciski sprężynowe pozwalają na znaczne skrócenie czasu montażu.

  www.weidmuller.com.pl