Wielka modernizacja w Bełchatowie

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała w dniu 9 listopada 2010 r. dwa kontrakty na modernizację 6 bloków znajdujących się w Elektrowni Bełchatów.

  Prace modernizacyjne będą realizowane w latach 2010-2016, a łączna wartość podpisanych umów kształtuje się na poziomie 160 mln euro netto.

  Pierwszy kontrakt z Alstom obejmuje realizację modernizacji turbiny i urządzeń maszynowni na sześciu blokach. Zgodnie z umową, Alstom będzie odpowiedzialny za działania w obszarze projektowania, dostaw oraz nadzoru nad demontażem i montażem wysokoprężnych oraz średnioprężnych części turbin parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi, regulatorem turbiny, układem obejścia stacji zrzutowych NP, jak również modyfikacją układu regeneracji, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz nadzorem nad uruchomieniem turbozespolu.

  Drugi kontrakt obejmuje modernizację elektrofiltrów i kanałów spalin kotła BB-1150 bloków w zakresie: projektowania, dostaw i wykonawstwa na obiekcie. Zgodnie z umową nowe elektrofiltry będą charakteryzować się m.in.: nowoczesną konstrukcją wykorzystującą najnowsze osiągnięcia techniki, wysoką dyspozycyjnością, dużą sprawnością odpylania spalin (poniżej 50 mg/m3r) oraz będą zaprojektowane tak, aby zapewnić żywotność nowo dostarczanych elementów na poziomie 160-200 tys. godzin dalszej pracy.

  Zaplanowane modernizacje pozwolą na zwiększenie mocy wytwórczej każdego z modernizowanych bloków o 20 MW. Tym samym moc całkowita elektrowni zostanie zwiększona o 120 MW, co umożliwi dostawę energii elektrycznej do kolejnych 240.000 gospodarstw domowych. Projekt modernizacji każdego z bloków podniesie sprawność obiegu cieplnego o 2,4 %, w efekcie zmniejszając roczną wartość emisji CO2 o 600 tys. ton. Działania te umożliwią prace bloków zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/80/WE, dotyczącej ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

  Zrealizowane przez Alstom prace pozwolą na poprawę dyspozycyjności oraz niezawodności bloków, jak również na wydłużenie okresu ich użytkowania o kolejne 25 lat.