Wykorzystanie potencjału technologii IIoT w utrzymaniu ruchu

Źródło: Emerson

Jakie korzyści mogą przynieść rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) dla pracowników działów utrzymania ruchu usiłujących spełnić wymagania stawiane przez działy produkcji, zwiększyć wydajność produkcji i poprawić wyniki finansowe firm?

Gdy technologie IIoT pojawiły się na rynku, menedżerowie firm podchodzili do nich sceptycznie. Obecnie jednak wykorzystywanie technologii tzw. chmury staje się już w zasadzie standardem. Systemy oparte na chmurze oraz rozwiązania IIoT umożliwiają firmom nabywanie i wykorzystywanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań bez dokonywania rewolucji w swoich działach informatycznych. Współcześnie zakłady przemysłowe mogą wdrożyć i wykorzystać kluczowe elementy technologii IIoT, w tym uczenie maszynowe, analitykę danych i mobilność.

Uczenie maszynowe

Jest to rodzaj sztucznej inteligencji, która daje komputerom zdolność do uczenia się wzorców i trendów bez konieczności specyficznego programowania. Uczenie maszynowe w aplikacjach przemysłowych koncentruje się na tworzeniu programów, które zmieniają się przy przyjmowaniu nowych danych. Dla fachowców ds. utrzymania ruchu taka organizacja programów może oznaczać zmiany w harmonogramach konserwacji zapobiegawczej (preventive maintenance – PM) lub prognozowanej (predictive maintenance – PdM), opartej na stanie sprzętu.

Nie jest tu najważniejszy sposób importowania informacji do systemu takiego jak CMMS (Computerised Maintenance Management System – system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu). Doświadczenia z ewolucją CMMS i mobilnością pokazały, że nawet przy wykorzystaniu metod manualnych wdrożenie procedur uczenia maszynowego może doprowadzić do efektywniejszego unikania pułapek w planowaniu, lepszej kontroli nad zapasami, lepszych praktyk w zakresie konserwacji zapobiegawczej oraz większej dyscypliny w UR.

Analityka danych

Informacje dotyczące wszystkich zasobów, pracy ludzkiej i zarządzania pracą są łatwo dostępne dzięki możliwości połączenia systemu CMMS i odpowiednich narzędzi. Mówiąc bardziej szczegółowo, poprzez zaawansowaną analitykę danych specjaliści utrzymania ruchu potrafią interpretować dane pochodzące z wielu źródeł (w tym dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane) i wykorzystywać je w szerokim zakresie systemów zarządzania operacjami i zasobami. Ta analiza daje głęboką i szeroką perspektywę, pokazując warunki, które normalnie nie są weryfikowane i oceniane.

Jako przykład można tu podać otrzymanie informacji o statusie środowiskowym jakiegoś urządzenia, gdy zaczyna ono ulegać awarii i gdy ulegnie awarii. Ten głębszy i szerszy obraz może rzucić światło na różne nowe istotne czynniki, które poprzednio nie były brane pod uwagę. Za pomocą tych danych łatwiej jest przewidywać, co może się wydarzyć.

Firmy analizują obecnie działanie sprzętu w przeszłości i obecnie, aby przewidzieć, co wydarzy się z nim jutro i w najbliższej przyszłości. Dzięki wykorzystaniu możliwości analityki IIoT:

→ producenci mogą zapobiegać awariom pojazdów i powiadamiać kierowców o zbliżającej się awarii lub przewidywać przestoje na linii montażowej,

→ firmy z branży przetwórstwa ropy i gazu mogą opracować zoptymalizowane harmonogramy konserwacji dla kluczowych zasobów,

→ zakłady przemysłowe mogą przewidywać przerwy w działaniu sprzętu generującego energię.

Mobilność

Współcześnie w branży przemysłowej smartfony i laptopy są używane częściej niż komputery stacjonarne. Mobilność dotyczy obsługi większości urządzeń w otaczającym nas świecie i sprzyja opłacalności wdrożenia technologii IIoT. Potęga i przystępność rozwiązań mobilnych może zmienić uczenie maszynowe i analitykę danych w użyteczne aplikacje poprzez przekazywanie danych bezpośrednio z jakiegoś sprzętu do urządzenia mobilnego.

Smartfony i tablety są niezwykle pomocne w udostępnieniu bogactwa danych i wynikających z nich informacji, w tym historii dotyczącej kluczowego sprzętu, czego efektem jest podejmowanie lepszych decyzji.

Dzięki korelowaniu trendów historycznych i bieżących firmy mogą wykrywać potencjalne awarie i wydłużać czas pracy sprzętu. Dostęp do standardowych procedur operacyjnych napraw sprzętu może być także uzyskany za pomocą smartfona, co redukuje ilość awarii spowodowanych błędem ludzkim.

Podsumowanie

Analizując przedstawione trendy rozwojowe technologii IIoT i rozwiązań mobilnych służących wsparciu działań zespołów utrzymania ruchu, może się okazać, że aktualna sytuacja firmy i miejsce, w którym ona się znajduje, jest nie tak daleko od punktu, w jakim firma może znaleźć się jutro. Narzędzia służące do przygotowania wdrożenia technologii IIoT są bowiem dostępne już dziś.


Kevin Clark jest dyrektorem globalnych usług i partnerstwa w firmie Fluke Corp.