Wynajem pracowników

  Jaki zakres usług outsourcingu oferuje firma?

  Agencja Zatrudnienia ATERIMA oferuje rozwiązania w obszarze HR. Na rynku krajowym świadczymy usługi wynajmu pracowników. Wśród naszych usług znajduje się outsourcing personalny w zakresie zatrudnienia zewnętrznego czy pracy tymczasowej.

  W ramach usługi ATERIMA przejmuje całość procedur związanych z rekrutacją, biorąc na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stałej obsady obsługiwanych stanowisk oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, kontaktów z US, ZUS i PiP, naliczania i wypłat wynagrodzeń.

  Czym się kierować przy wyborze dostawcy outsourcingu dla przemysłu?

  W zakresie outsourcingu personalnego rekomendujemy, by nie kierować się wyłącznie kryterium ceny. Najtańsze oferty na rynku są bardzo obciążone ryzykiem niezgodności z prawem świadczeń pracowniczych. Mimo że agencje outsourcingowe biorą na siebie odpowiedzialność prawną, ustawowo umowny stosunek pracy istnieje także z końcowym pracodawcą. Dlatego też rekomendujemy wybór rzetelnych i sprawdzonych dostawców outsourcingu personalnego.

  Autor: Bartosz Wiktorowicz, Agencja Zatrudnienia ATERIMA