Osiowanie zapobiega awariom

    Osiowanie to jedno z najważniejszych działań korekcyjnych, które znacząco poprawia warunki pracy maszyn w zakładzie przemysłowym. Rozosiowanie ma bezpośredni wpływ na szybsze zużycie sprzęgła, łożysk, elementów łącznych, zwiększenie zużycia energii itd. W związku z tym stan wyosiowania maszyny powinien być weryfikowany po każdej ingerencji w układ zasprzęglenia, a także okresowo celem sprawdzenia stopnia możliwego rozosiowania. Najłatwiejszą metodą weryfikacji stopnia rozosiowania maszyny podczas jej pracy są pomiary wibrodiagnostyczne, wykonywane przez specjalistów w tej dziedzinie.

    Obecnie dostępne na rynku systemy laserowego osiowania pozwalają na bardzo łatwe i szybkie sprawdzenie stanu wyosiowania maszyn. Przyjazne interfejsy prowadzą użytkownika poprzez cały proces osiowania, minimalizując ryzyko błędów ludzkich. Osiowanie większości maszyn nie jest już zadaniem tylko dla wysoko wyspecjalizowanych pracowników, ale może być z powodzeniem przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych mechaników/techników zmianowych, aby zawsze zapewnić pracę maszyn w odpowiednich warunkach (nawet po wykonanych uruchomieniach na 2. i 3. zmianie).

    Autor: Arkadiusz Rybka, I-Care Polska