Wyzwania zdalnego monitoringu

    Krzysztof Zajdel, CompArt Automation, dystrybutor systemu zdalnego dostępu Secomea

    Zdalny serwis i monitoring maszyn jest bardzo korzystny z punktu widzenia interesów zakładu produkcyjnego. Pozwala nie tylko usprawnić serwis reaktywny (w razie awarii), lecz także umożliwia optymalizację serwisu prewencyjnego i predyktywnego (zapobieganie stanom awaryjnym). Istotnym wyzwaniem pozostaje jednak techniczne zapewnienie zdalnego dostępu do urządzeń w sposób efektywny i bezpieczny. Tradycyjne sposoby takie jak VPN sprawdzają się tylko w ograniczonym zakresie, gdyż są trudne w eksploatacji, gdy użytkowników zdalnych jest wielu i należą oni do różnych firm. Dlatego obserwujemy wzrost popularności rozwiązań specjalizowanych opartych na komunikacji M2M przez serwer w internetowej chmurze. Cechuje je bardzo duża elastyczność i łatwość konfiguracji. Routery mogą korzystać z zakładowych łączy internetowych lub własnych (np. 3G/4G), minimalizując nakład pracy lokalnego działu IT. Producent maszyn dysponuje przy tym jednolitym systemem serwisu umożliwiającym zarządzanie dostępem. Serwis i zbieranie danych działa niezależnie od aktualnej konfiguracji sieci w poszczególnych lokalizacjach.

    Nowoczesne systemy oparte na komunikacji przez chmurę powinny ponadto spełniać wymogi bezpieczeństwa informatycznego. Wskazane jest, by było ono potwierdzone audytem niezależnych instytucji.