Jakie cechy zdalnego systemu są najważniejsze?

  Grzegorz Pieniążek, inżynier sprzedaży w firmie EC Systems

  Nowe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń mają coraz większy wpływ na efektywne utrzymywanie maszyn, a jednocześnie pozwalają na zwiększenie ich bezpieczeństwa pracy, dostępności oraz obniżenie kosztów obsługi. Zastosowanie tego typu systemów wiąże się jednak z koniecznością ciągłego gromadzenia i analizy danych, co z kolei generuje dodatkowe koszty zatrudnienia i przeszkolenia wykwalifikowanego personelu oraz wydatki na infrastrukturę IT.

  Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z usługi zdalnego nadzoru diagnostycznego, gwarantującej utrzymanie maszyn w jak najlepszym stanie i pod nadzorem najwyższej klasy fachowców. Pozwala ona na objęcie zdalną diagnostyką setek instalacji rozproszonych na znacznym obszarze bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów osobowych i organizacyjnych.

  Najważniejsze cechy zdalnego systemu diagnostyki z punktu widzenia użytkownika to:

  • możliwość monitorowania wielu maszyn w różnych lokalizacjach,
  • nadzór nad maszynami prowadzony przez najwyższej klasy specjalistów,
  • stały monitoring i analiza bieżących danych,
  • natychmiastowa reakcja w przypadkach wymagających interwencji dzięki powiadomieniu SMS-em lub e-mailem z rekomendacją co do dalszej eksploatacji,
  • okresowe raportowanie o stanie technicznym maszyn,
  • niższe koszty osobowe – bez zatrudniania specjalistów na miejscu.