Wzrost wartości rynku silników prądu przemiennego niskiego napięcia o 21,2% w 2022 r.

Fot. freepik

Według badań firmy Interact Analysis rynek silników prądu przemiennego niskiego napięcia (LV AC) w ciągu ostatnich kilku lat radził sobie dobrze i odnotował znaczny wzrost, głównie w wyniku wyższych cen. W 2022 roku wartość tego rynku wzrosła do 17 miliardów dolarów przy wzroście cen o około 35% do 40% w pierwszej połowie roku.

Ponieważ w 2022 roku ceny rosły w tempie wykładniczym, umożliwiło to wzrost wartości rynku silników LV AC w tym roku o 21,2%. Oczekuje się jednak, że niewielki spadek cen w drugiej połowie tego roku spowoduje efekt domina w stosunku do przychodów i stóp wzrostu. Oczekuje się, że w 2023 roku spadki cen będą trwały nadal, ale wygląda na to, że liczba sprzedanych produktów pozostanie wysoka, dorównując wskaźnikowi z roku 2022. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że wzrost wartości omawianego rynku spowolni, ale nie spadnie, ponieważ obecny klimat gospodarczy i wysokie stopy procentowe prawdopodobnie wpłyną na popyt na silniki LV AC, szczególnie w sektorze maszynowym przemysłu.

Popyt na silniki elektryczne wydaje się odzwierciedlać wyniki sektora produkcyjnego. Przewiduje się, że w 2023 roku wzrost wartości rynku silników niskiego napięcia spowolni do około 0,29% pod względem wolumenu sprzedaży, przy czym przychody spadną o ponad 10% z powodu odpowiednich spadków cen. W 2023 roku sektor produkcyjny również prawdopodobnie odnotuje powolny wzrost z powodu wysokich stóp procentowych i niepewności gospodarczej, spowodowanej wojną Rosji z Ukrainą. Uważa się, że wielu klientów gromadziło nadmierne zapasy w poprzednich latach, a rynek silników elektrycznych wychodzi z okresu gwałtownego wzrostu popytu. Patrząc na ten rynek w dłuższej perspektywie, przewiduje się, że rok 2026 będzie rokiem spadku gospodarczego, co wpłynie na sprzedaż silników.

Wprowadzenie silników o klasie sprawności IE4 (super premium) zostało dobrze przyjęte przez kraje z regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki), a legislacja UE regulująca sprawność energetyczną silników elektrycznych nadal jest siłą napędową ich rynku. Podczas gdy kraje EMEA miały tendencję do produkowania silników o najwyższych cenach, nowe przepisy unijne dotyczące wprowadzania silników klasy IE4 spowodowały dalszy wzrost cen, a także zmusiły inne regiony do podniesienia cen swoich silników LV AC. Do 2027 roku prawie 30% przychodów rynkowych w regionach EMEA będzie pochodzić z silników o klasie sprawności IE4. Stanie się tak po części dlatego, że w 2023 roku wszystkie nowe silniki na rynku UE o mocy znamionowej od 75 kW do 200 kW muszą posiadać klasę sprawności energetycznej IE4.

Jak mówi Blake Griffin, starszy analityk w Interact Analysis: Być może najbardziej widocznym wnioskiem z tego raportu jest wpływ zmienności cen na wzrost wartości rynku. W naszym poprzednim raporcie spodziewaliśmy się, że ceny wzrosną do pewnego poziomu i będą stały w miejscu przez kilka lat, a następnie spadną. Zobaczyliśmy jednak coś zupełnie przeciwnego. Rynek silników elektrycznych doświadcza obecnie ogromnej zmienności cen i zmian w gospodarce światowej, co bardzo utrudnia prognozowanie. My jednak możemy z całą pewnością przewidzieć, że ceny będą spadać od 2023 roku, a następnie zaczną się stabilizować w latach 2026/2027.