Zdyscyplinowane wózki

Wózki magazynowe z kierowcą i pojazdy sterowane automatycznie, przeznaczone do przewożenia najróżniejszych ładunków, to stały element hal produkcyjnych i magazynów w wielu, o ile nie wszystkich, sektorach przemysłu. Wysoki stopień zautomatyzowania, niezbędny do zarządzania zespołem wózków, wiąże się z przetwarzaniem dużej ilości danych i wymaga skomplikowanego oprogramowania oraz niezawodnych urządzeń do bezprzewodowej komunikacji.

Naprzeciw oczekiwaniom współczesnych zakładów produkcyjnych wychodzi firma Rocla Robotruck Oy z Finlandii, która jest jednym z czołowych światowych producentów pojazdów sterowanych automatycznie (AGV), wykorzystywanych w różnych branżach do transportu materiałów. Przewożenie bezkolizyjne ładunków o ciężarze od 30 kg do 40 ton jest możliwe dzięki trzem typom systemów. Najstarszy, wykorzystujący zjawisko indukcji, polega na umieszczeniu w podłodze przewodów elektrycznych. Inna, często stosowana metoda nawigacji wykorzystuje wiązki laserowe odbite od systemu luster. Najnowsza technika polega na oznaczeniu drogi punktami magnetycznymi.

Zgrany duet 

Niezależnie od nawigacji, dawniej do przesyłania danych pomiędzy wózkiem AGV a komputerem centralnym wykorzystywana była sieć przewodów. Rozwój sterowania laserowego spowodował zapotrzebowanie na komunikację bezprzewodową. Najlepszym rozwiązaniem okazały się radiomodemy, których zaletą są niskie koszty działania oraz możliwość dostosowania częstotliwości pracy do potrzeb konkretnego użytkownika. Dlatego tak zgrany duet tworzy Rocla Robotruck z firmą Satel, która produkuje zaawansowane technologicznie urządzenia do radiowej transmisji danych, wykorzystywane w urządzeniach ROBOTRUCK. 

Komplet informacji

Komputer pokładowy i radiomodem Satelline-2AsxE to zestaw standardowy każdego wózka transportowego. Lokalizacja wózka, rodzaj ładunku, stopień naładowania akumulatora oraz wszelkie błędy i zaburzenia pracy, oprócz danych związanych z nawigacją i konkretnym zadaniem, to informacje zbierane przez „komputer-koordynator”. W razie potrzeby, zaawansowane oprogramowanie umożliwia również zdalne przeprogramowanie wózka, tak więc ilość danych niezbędnych do sterowania pracą zespołu wózków jest znacząca.

Stare a nowe

Niezawodny system komunikacji w czasie rzeczywistym pomiędzy centralną stacją operatorską a wózkiem jest warunkiem skutecznego i bezbłędnego wykonywania zadań związanych z podnoszeniem i przewożeniem ładunków przez automatyczne wózki. Jeśli z jakiegokolwiek powodu łączność ustanie na dłużej niż dwie sekundy, wózek się zatrzymuje. Radiomodem wysyła i odbiera dane z maksymalną szybkością 9600 bitów na sekundę.

Ponownie więc przekonujemy się, że to, co wygląda na zwyczajne i istniejące „od zawsze”, zmienia się. Każdy bowiem przedsiębiorca kierujący zakładem doskonale zdaje sobie sprawę z tych różnic i konieczności ciągłego doskonalenia w zakresie ciągłości (stabilności) linii produkcyjnych i ogólnie sprawnie działającego zakładu przemysłowego. Ci natomiast, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, pewnie słono za to płacą.

Autorka artykułu ukończyła Politechnikę Częstochowską na Wydziale Inżynierii Materiałowej, przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej na Politechnice śląskiej.

Autor: Małgorzata Juszczyk