Emerson – Automatyczna weryfikacja kalibracji przepływomierzy

    Emerson ogłasza wprowadzenie automatycznej weryfikacji kalibracji swoich przepływomierzy Micro Motion  przy użyciu nowego modułu SNAP-ON do systemu zarządzania aparaturą obiektową Asset Portal. W obrębie tego systemu program AMS ( Asset Management Solution ): Intelligent Device Manager odpowiada za nadzorowanie, konfigurację i zdalną diagnostykę inteligentnych urządzeń pomiarowych. Użytkownik może obecnie samodzielnie ze swojego biura dokonać weryfikacji kalibracji przepływomierza masowego Micro Motion bez konieczności użycia zewnętrznych kalibratorów przepływu. 

    Nowy moduł do AMS-a zbiera analizy zmian fizycznej struktury elementów pomiarowych. Zmiany kalibracji mogą dotyczyć obrastania, korozji i erozji rurek pomiarowych. Zmiany te mają również wpływ na pomiar gęstości przy użyciu przepływomierza masowego Coriolisa. Oprogramowanie informuje użytkownika o konieczności zmiany współczynnika kalibracji, który ma wpływ na wartości mierzonej masy i gęstości oraz podpowiada, jakie należy wykonać czynności naprawcze.

    www.emersonprocess.pl