Alcatel-Lucent – Usługi zrównoważonego zasilania

  Firma Alcatel-Lucent zaprezentowała nowy pakiet usług specjalistycznych pod nazwą „Sustainable Power” (zrównoważone zasilanie). To nowe globalne rozwiązanie stanowi odpowiedź na coraz większe zainteresowanie klientów zrównoważonymi, ekologicznymi rozwiązaniami zasilania, a także na coraz silniejszą potrzebę obniżenia zużycia energii i kosztów związanych z zasilaniem. Pakiet Alcatela-Lucenta obejmuje nowe specjalistyczne usługi sieciowe, dzięki którym klienci będą mogli przeanalizować potrzeby energetyczne swojej sieci, wyszukać możliwości usprawnienia swojej infrastruktury oraz skorzystać z zaleceń dotyczących alternatywnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna czy ogniwa paliwowe.

  Oferta „Sustainable Power” obejmuje urządzenia różnych producentów i jest skierowana m.in. do dużych przedsiębiorstw, instytucji rządowych, władz miejskich i ośrodków akademickich. W jej zakres wchodzą usługi szczegółowej analizy zasilania, badania ochrony odgromowej i systemu uziemienia, projektowania planu zasilania, projektowania i produkcji urządzeń, zaopatrzenia, instalacji sprzętu oraz demontażu i utylizacji urządzeń i akumulatorów. Pakiet obejmuje również usługi planowania i projektowania, dzięki którym klienci Alcatela-Lucenta mogą zredukować ryzyko występowania przerw w dostępności sieci, oraz usługi przygotowywania planów awaryjnych na czas wdrażania nowych rozwiązań zasilania.

  Oferta Alcatela-Lucenta obejmuje:

  • nową usługę oceny zapotrzebowania na energię w celu przeanalizowania istniejącej infrastruktury zasilania sieci i zmodernizowania obecnie wykorzystywanych systemów, tak aby spełnione były wymagania dotyczące ochrony środowiska,
  • rozbudowany pakiet usług i produktów związanych z zasilaniem, obejmujący urządzenia różnych producentów i alternatywne źródła energii, takie jak energia wiatru, słoneczna czy ogniwa paliwowe,
  • rozszerzoną usługę demontażu i utylizacji sprzętu wzbogaconą o nowe możliwości recyklingu w celu pozbycia się zbędnych zasobów w sposób przyjazny środowisku, zgodny z przepisami państwowymi i lokalnymi.

  Alcatel-Lucent jest integratorem sieci, który dysponuje doświadczeniem w transformacji sieci zdobytym podczas przeszło 60 zrealizowanych projektów. Firma we współpracy z klientami projektuje i wdraża zmodernizowane, nowoczesne i niezawodne sieci zasilania i telekomunikacyjne, a jednocześnie pomaga w obniżeniu kosztów operacyjnych związanych z zamawianiem, instalowaniem i utrzymywaniem infrastruktury zasilania.

  www.alcatel-lucent.pl