Atlas Copco – Energooszczędne dmuchawy Atlas Copco

    Atlas Copco prezentuje nową serię energooszczędnych dmuchaw śrubowych ZS. Technologia śrubowa jest średnio o 30% oszczędniejsza od powszechnie stosowanej technologia lobowej. Oszczędność energii wynikająca z zastąpienia tradycyjnej technologii lobowej najnowszą konstrukcją śrubową przyniesie olbrzymie korzyści w takich zastosowaniach, jak oczyszczanie ścieków, pneumatyczne systemy transportowe i wytwarzanie energii, oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, celulozowo-papierniczym, tekstylnym, cementowym i innych. Dmuchawa śrubowa ZS zastąpi całą serię oferowanych dotąd dmuchaw typu Rootsa.

    Dmuchawy powietrza są używane w procesach produkcyjnych w wielu branżach, które mogą się teraz spodziewać dużych korzyści wynikających z energooszczędności nowych urządzeń śrubowych. Będzie to miało ogromny wpływ zwłaszcza na oczyszczalnie ścieków przemysłowych i komunalnych, gdzie energia zużywana przez dmuchawy powietrza stanowi nawet 70% łącznych kosztów elektryczności. Tu miliony bakterii przekształcają ścieki organiczne w dwutlenek węgla, azot i wodę. Bakterie wymagają ogromnych ilości powietrza, które trzeba wdmuchiwać do komór napowietrzających.

    Wydajność nowej dmuchawy śrubowej ZS była testowana w porównaniu do dmuchawy trójlobowej przez niezależny niemiecki instytut badawczy TÜV (Technische Überwachungs-Verein). Okazało się, że dmuchawa ZS zużywa o 23,8% energii mniej niż dmuchawa trójlobowa przy ciśnieniu roboczym 0,5 bara/7 psig i o 39,7% mniej przy ciśnieniu roboczym 0,9 bara/13 psig. Rewelacyjna sprawność dmuchaw ZS wynika głównie z zastosowania lepszej technologii śrubowej. Innymi ważnymi czynnikami, które przekładają się na większą sprawność i niezawodność, jest wbudowana skrzynia przekładniowa, układ olejowy i nowatorska zintegrowana konstrukcja, dzięki której urządzenie jest natychmiast gotowe do działania. 

    www.atlascopco.pl