Elektrotechnika, Cenerg i Światło

  VIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego, Energetyki i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2010 oraz Wystawa Czystej Energii CENERG odbyły się w dniach 4–6 marca 2010 w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.

  Targi ELEKTROTECHNIKA tradycyjnie odbyły się równolegle z XVIII Targami ŚWIATŁO 2010 i nowym wydarzeniem – Wystawą Czystej Energii CENERG. Połączenie tych trzech imprez daje możliwość kompleksowego przedstawienia odwiedzającym targi branżystom innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie elektroinstalacji, energetyki, OZE i oświetlenia.

  Targi odwiedziło ponad 14 tys. osób, z czego ponad 90% stanowili przedstawiciele zakładów energetycznych, samorządowcy, inwestorzy, projektanci, architekci, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali, parafii i innych obiektów użyteczności publicznych, nauczyciele, a także rolnicy, instalatorzy i inżynierowie budownictwa z całego kraju. Liczną grupę odwiedzających stanowili przedsiębiorcy zagraniczni, głównie ze wschodu Europy.

  Na Targach ELEKTROTECHNIKA spotkali się producenci i dystrybutorzy sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów zabezpieczeń. Na powierzchni ponad 10 tys. m2 swoją ofertę zaprezentowało około 300 wystawców z kraju i z zagranicy.

  W ramach Targów ELEKTROTECHNIKA  zorganizowana została Wystawa Czystej Energii CENERG skupiająca producentów i dystrybutorów urządzeń produkujących Odnawialne Źródła Energii. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Wydarzenie w założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie.

  Swoją popularność Targi zawdzięczają formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej, oświetleniowej i w budownictwie.

  Targom od lat towarzyszą liczne konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem był cykl szkoleń dla inżynierów elektryków, organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Targi ELEKTROTECHNIKA 2010 połączone były z siedemnastoma konferencjami, warsztatami i szkoleniami, skierowanymi inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów, a także inwestorów, deweloperów i przedstawicieli samorządów lokalnych.

  Wydarzenia towarzyszące Wystawie CENERG promowały urządzenia i innowacyjne technologie pozyskiwania energii z OZE przeznaczone dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostały nagrody i wyróżnienia targowe.

  Tematyka Wystawy CENERG dotyczyła przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostały systemy grzewcze wykorzystujące OZE w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory. Oprócz tego wystawa i warsztaty podczas targów poświęcone były czystym technologiom węglowym, biomasie, biopaliwom, biogazowi, pelletom, systemom filtrującym, uzdatnianiu wody, recyklingowi, energii wiatrowej i geotermii.