Autodesk Inventor Fusion Technology – dostępna bezpłatnie z Autodsk Labs

    Od 25 czerwca z Autodesk Labs można bezpłatnie pobrać Inventor Fusion Technology Preview. Autodesk Inventor Fusion to nowa technologia cyfrowego prototypowania łącząca dokładność i siłę modelowania parametrycznego opartego na historii operacji z prostotą i wydajnością modelowania bezpośredniego nie uwzględniającego historii.  Rozwiązanie Inventor Fusion Technology stanowi nowy krok na drodze realizacji obiecanych korzyści prototypowania cyfrowego, umożliwiając jeszcze prostsze i wydajniejsze projektowanie szerszej grupie producentów.

    – Klienci Autodesk z branży przemysłowej są zdania, że modelowanie bezpośrednie otwiera nowe możliwości przyspieszenia rozwoju produktów. Jednocześnie nie widzą potrzeby odchodzenia od modelowania parametrycznego opartego na historii operacji – powiedział Robert „Buzz” Kross, wiceprezes  Manufacturing Industry Group w Autodesk. – Cały czas rozwijamy technologię Inventor Fusion, aby połączyć te dwie najlepsze metody i ulepszyć proces projektowania produktów.

    Inventor Fusion Technology to doskonałe rozwiązanie dla firm, które muszą wprowadzać błyskawiczne zmiany w konstrukcjach, w drodze ingerencji bezpośredniej, ale jednocześnie posiadają gromadzone przez wiele lat dane projektowe oparte na zadanych właściwościach końcowych i historii tworzenia modeli, które muszą utrzymywać, bo chcą z nich korzystać.

    Udostępnienie Inventor Fusion Technology Preview to pierwszy krok w realizacji celu Autodesk – zapewnienia użytkownikom  bezpośredniego, dwukierunkowego przepływu prac i dostosowania sposobu modelowania do ich potrzeb za pomocą jednej aplikacji. Autodesk planuje drugą odsłonę tej technologii jesienią tego roku, która umożliwi użytkownikom szybkie wprowadzanie zmian oraz możliwość  ich śledzenia  w historii modelu parametrycznego. 

    www.inventorfusion.com