Biall – CHY506A Termometr-multilogger

  Gdańska firma Biall oferuje nowy termometr czterokanałowy CHY506A. Łączy on funkcje zaawansowanego termometru i loggera. Termometr wyposażony jest w cztery kanały pomiarowe do pomiaru temperatury sondami typu PT100 metodą czteroprzewodową w zakresie –200°C÷800°C z dokładnością ±(0,05°C+0,2°C), przy czym możliwy jest pomiar termoparami. Kanał B to wejście niskonapięciowe do współpracy z zewnętrznymi przetwornikami.

  Urządzenie rejestruje średnią z prowadzonych pomiarów (MAX/MIN/AVG) oraz pomiar różnicowy względem wartości bieżącej lub wartości odniesienia (REL). Możliwa jest kalibracja – tzw. przesunięcie „zera” (OFS), „zamrożenie” bieżącej wartości odczytu na LCD (HOLD), autowyłączanie z programowalnym czasem bezczynności 1-9998 min z możliwością ignorowania tej funkcji (APO), przełączanie skali temperatury (°C/°F). Miernik wyposażono w sygnalizację wyczerpania baterii (także funkcję pomiaru napięcia baterii).

  Zaawansowana funkcja Hi/Lo pozwala na zaprogramowanie wartości maksymalnej i minimalnej pomiarów i następne monitorowanie (ALMLOG) ich przekroczenia z sygnalizacją i rejestracją czasu wystąpienia tego przekroczenia oraz rejestracją czasu powrotu do zadanych limitów – łącznie 5400 próbek.

  CHY506A to jednocześnie logger o szerokich możliwościach rejestracji i przeglądu zapisanych w wewnętrznej pamięci danych. Wszystkie rodzaje rejestracji mają programowalne odstępy czasowe od 1 s do 59 min i sam czas rejestracji od 1 min do 99 dni. Zapisane wyniki mogą być przeglądane i kasowane, możliwe jest nadawanie nazw zarejestrowanym plikom.

  Miernik ma również złącze RS232 do współpracy z PC, w komplecie dostarczane jest też oprogramowanie umożliwiające konfigurację miernika i transmisję danych z miernika do komputera.

  Możliwości zastosowań to nie tylko laboratoria i prace naukowo-badawcze, ale także kontrolne pomiary temperatury i różnorodnych przetworników stosowanych w automatyce przemysłowej i przemyśle. Miernik może też być narzędziem do kontroli zmian temperatury, czy też innych wielkości mierzonych oraz długotrwałej rejestracji, co ważne, z zapisem historii zdarzeń i następnym ich dokumentowaniem.

  www.biall.com.pl