Sprawna i efektywna organizacja

Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion str. 200, cena 69 zł (www.onepress.pl)

Książka jest zbiorem ośmiu artykułów amerykańskich autorów, bazujących zarówno na wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Zauważają oni, że jednym z najważniejszych czynników sukcesu instytucji lub przedsiębiorstwa jest właściwa organizacja pracy zatrudnionych osób. To właśnie ludzie są najważniejsi – brzmi deklaracja zarządzających, ale niestety często są to puste słowa. Rzeczywistość jest taka, że pracownicy są słabo motywowani i mają związane ręce, co istotnie ogranicza sprawność organizacji.

Czego dotyczy książka? Najlepiej mówią o tym tytuły poszczególnych artykułów:

1. Jak projektować stanowiska pracy o maksymalnej efektywności – Robert Simons.

2. Droga od świetnej strategii do osiągnięcia świetnych wyników – Michael C. Mankins, Richard Steele.

3. Momenty wielkości. Fundamentalny stan przywództwa – Robert E. Quinn.

4. Zdobywanie wiedzy w ferworze działań – Marilyn Darling, Charles Parry, Joseph Moore,

5. Reguły współpracy – Philip Evans, Bob Wolf.

6. Human Sigma – zarządzanie jakością usług – John H. Fleming, Curt Hoffman, James K. Harter.

7. Wirtuozerskie zespoły – Bill Fischer, Andy Boynton.

8. Zarządzanie kreatywnością – Richard Florida, Jim Goodnight.

Podręcznik jest wzbogacony przykładami praktycznymi, omawiane są projekty techniczne dobrze i źle skonstruowanych firm. Autorzy poruszają bogate spektrum zagadnień, takich jak stymulowanie przedsiębiorczości wśród pracowników, określanie zakresów zadań, odpowiedzialności i kontroli dla różnych stanowisk pracy, tworzenie takiej architektury organizacyjnej, która promuje pracę zespołową, przekładanie ogólnych strategii na zadania operacyjne, dzielenie organizacji na centra zysków i centra kosztów, walka z firmową biurokracją.

Autorami książki są głównie specjaliści z firm konsultingowych, ale także pracownicy naukowi uczelni oraz emerytowany oficer i były dowódca 11. Brygady Kawalerii Pancernej armii USA. Ich wiedza oraz doświadczenie gwarantują wysoki poziom merytoryczny artykułów.