BIALL – CHY99T miernik cęgowy AC/DC z pomiarem prądów rozruchowych

    CHY99T to najnowszy automatyczny miernik cęgowy tajwańskiej firmy CHY FIREMATE z pomiarem prądu stałego i przemiennego typu True RMS do 1000 A i dla maksymalne średnicy przewodu 48 mm. Najważniejsza innowacja to tryb INRUSH CURRENT MODE, umożliwiający pomiar prądów rozruchowych. Podczas pracy w tym trybie miernik pobiera dużą ilość próbek od pierwszego momentu pojawienia się prądu w okresie 100 ms, a następnie, przy zastosowaniu cyfrowego filtru i w procesie analizy próbek, wyliczany jest aktualny prąd rozruchowy. Pomiar taki jest dostępny przy pomiarach prądów ACA  i DCA. Natomiast wyświetlacz LCD z maks. odczytem 9999 oraz odpowiednio dobrane zakresy pomiarowe (z wyjątkiem pomiaru rezystancji) umożliwiają wyświetlanie wyników bez nieciągłości, jaką wprowadza konieczność wybierania podzakresów manualnie czy automatycznie. Uzyskano przy tym praktycznie wystarczające do pracy serwisowo-warsztatowej rozdzielczości 0,1V/0,1A/0,1µF/0,1Hz i, co ważne, zachowane w całym zakresie pomiarowym. Sprzyja to jednoznaczności i unikaniu błędów w odczytach, podobnie jak w przypadku bargrafu, który umożliwia śledzenie szybkich zmian wartości mierzonych (również bez przełączania zakresów).

    Pomiar częstotliwości prowadzony jest podczas pomiaru ACA lub ACV przez chwilowe naciśnięcie przycisku Hz. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniej funkcji pomiarowej. Maksymalne zakresy dla powyższych funkcji wynoszą: 999,9 A AC/DC, 600,0 V AC/DC, 999,9 µF, 400.0 Hz.

    Ponadto miernik mierzy temperaturę (sondy typu K) od -40°C do +1200°C z dokładnością 0,5%+1°C i z wysoką rozdzielczością 0,1°C, praktycznie w całym zakresie pomiarowym (-40°C do 999,9°C). CHY99T mierzy rezystancję i posiada test diod i ciągłości obwodów z brzęczykiem. Wszystkie zakresy pomiarowe i funkcje dodatkowe (łącznie z pomiarem temperatury) mają wysoką ochronę na przeciążenie – 600V DC/AC skut.  Konstrukcja spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodne z EN61010-1, 600V Kat III i posiada oznakowanie CE. Miernik dostarczany jest z sondą perełkową typu K i adapterem, umożliwiającym podłączanie typowych sond K, oraz z miękkim pokrowcem. 

    www.biall.com.pl