Automatic Systems Engineering – Przewody sensorowe TraceTek

  Wycieki różnych cieczy mogą powodować znaczne zniszczenia i awarie. Z ich powodu mogą zostać uszkodzone serwery z danymi, centrale telefoniczne  i klimatyzacyjne, rozdzielnie elektryczne, agregaty prądotwórcze, itp. Zwarcia elektryczne spowodowane np. wodą mogą stać się przyczyną pożaru lub wybuchu. W związku z powyższym firmy ubezpieczeniowe niejednokrotnie wręcz zalecają stosowanie systemów monitorujących i lokalizujących wycieki za pomocą np. przewodów sensorowych. Przewody sensorowe TraceTek są wytrzymałe mechanicznie, odporne na korozję i zanieczyszczenia. Dostępne są w wersjach reagujących na wodę (TT1000), ciecze przewodzące, takie jak kwasy, zasady, ścieki przemysłowe, woda gruntowa (TT3000), ciecze nieprzewodzące, takie jak paliwa i oleje (TT5000) oraz rozpuszczalniki organiczne (TT5001). 

  Ze względu na zastosowaną metodę pomiaru, minimalna ilość cieczy wykrywanej nie jest zależna od odległości między miejscem wystąpienia wycieku a centralą pomiarową, zaś po wykryciu wycieku instalacja jest dalej monitorowana i możliwe jest wykrycie nowego wycieku lub wyświetlenie informacji  o jego rozprzestrzenianiu się.

  Możliwe jest rozbudowanie systemu nawet do 48 km, zaś miejsce wystąpienia wycieku może być zlokalizowane  z dokładnością 0,1% długości przewodu. Sygnał może zostać przesłany dalej za pomocą wyjścia przekaźnikowego, analogowego 4…20mA lub w celu podłączenia do systemów zarządzania budynkami za pomocą protokołu MODBUS. 

  • Bezpieczeństwo instalacji, danych, zbiorów. 
  • Szeroki zakres wykrywanych mediów.
  • Wysoka dokładność miejsca lokalizacji wycieku: 0,1% długości przewodu.
  • Ciągłość pracy w razie wystąpienia wycieku.
  • Wyższa niezawodność i czułość niż w przypadku systemów punktowego wykrywania wycieku.
  • Minimalna ilość wykrywanej cieczy nie zależy od odległości pomiędzy miejscem wycieku a centralą pomiarową.

  www.ase.com.pl