Biall – Nowe testery dla energetyki

  W sektorze energetyki istnieje duże zapotrzebowanie na testery napięć. Wymagania stawiane takim testerom przez użytkowników z tego sektora są bardzo wysokie a oferowane na rynku polskim dotychczas testery tego typu, mogące spełniać wymagania energetyki, są relatywnie drogie.

  Nowe testery EAZY VOLT I / EAZY VOLT II umieszczone są w ergonomicznych, dwukomponentowych obudowach o stopniu szczelności IP 65. Z obudową zintegrowana jest latarka umożliwiająca oświetlenie przestrzeni roboczej. Testery zapewniają bezpieczeństwo pomiarów Kat III 1000V zgodnie z PNEN61010-1 i ochronę wszystkich funkcji na przeciążenie do 690V.

  Wyposażone są w końcówki probiercze o średnicy 4 mm i ostrzowe o średnicy 2 mm (możemy je wykorzystywać po odkręceniu końcówek zewnętrznych 4mm). Funkcje pomiarowe testerów to: napięcie stałe i przemienne do 690 V, ciągłość obwodu, test diod, kierunek wirowania faz w instalacjach 3-fazowych (metoda dwufazowa), test wyłączników RCD o prądzie nominalnym 10 mA lub 30 mA i jednobiegunowy test identyfikacji przewodu fazowego. Testery posiadaj ą wyraźną sygnalizację akustyczną i optyczną funkcji, w tym napięcia niebezpiecznego (>24 V). Obydwa testery posiadają automatyczną zmianę zakresów i funkcję autowyłączania i autowłączania (przy napięciu > 12 V DC/AC). W tańszym testerze EAZY VOLT I wyniki pomiarów napięcia przedstawiane są na linijce 9-ciu diod LED wskazujących progowo napięcia 6-12-24-36-50-120-230-400-690 V uzupełnione diodami wskazującymi polaryzację (przy pomiarze napięcia stałego), kierunek wirowania faz, sygnalizacji napięcia niebezpiecznego i testu ciągłości. Tester EAZY VOLT II wyposażony jest w czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z bargrafem (wskaźnikiem analogowym) oraz dodatkowo mierzy rezystancję izolacji w zakresie do 0..2k . Posiada też diody LED do sygnalizacji napięcia niebezpiecznego i ciągłości obwodu.

  Testery mogą pracować w temperaturze od -10oC ÷ +55oC i wilg.wzgl. (R.H.) < 85%.

  Zastosowane materiały najwyższej jakości, wielofunkcyjność, dodatkowe zalety jak wymienne końcówki i podświetlanie oraz spełnianie norm bezpieczeństwa gwarantują bezawaryjną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. Testery spełniają wymagania Dyrektyw 73/23/EEC i 89/336/EEC i są oznakowane CE. Posiadają też certyfikaty jakości VDE i KEMA.

  To wszystko świadczy o wysokiej jakości testerów EAZY VOLT, a jeżeli dodamy, że przy atrakcyjnej cenie oferują one nawet więcej niż podobne wyroby na polskim rynku, to jest nieomal pewne, że spotkają się z dużym zainteresowaniem użytkowników z tego sektora.

  Dystrybutorem testerów w Polsce jest firma BIALL z Gdańska

  www.biall.com.pl